อนุทิน 71876 - รีไซเคิลแมน

  • ลางคนชอบมองว่า ความรักคือความอดทน คนที่อดทนอยู่คือคนที่รักจริง
  • แต่ลางคนกลับไม่มองว่า ความรักคือความเข้าใจ คนที่เข้าใจกันและกัน คือคนที่รักจริง
  • การอยู่อย่างอดทน แต่ไม่เข้าใจกัน ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรักจริง
  • และการอยู่ี้ร่วมกันอย่างเข้าใจ ย่อมก่อให้เกิดรักจริง
  • ถึงเข้าใจ แต่ไม่มีความอดทนและให้อภัยซึ่งกัน ก็ไม่ก่อให้เกิดความรักจริงเช่นกัน
เขียน 14 Nov 2010 @ 00:01 ()


ความเห็น (0)