อนุทิน 99583 - รีไซเคิลแมน

"เราไม่รู้หรอกว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น เรารู้แต่ว่าป้จจุบันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น"

ณัฐ

เขียน 13 Oct 2011 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)