อนุทิน 99582 - รีไซเคิลแมน

ความจริงเหตุแห่งความตื่นกลัว หรือวิตก ส่วนหนึ่งเกิดจากความเขลาในตัวเรา ที่รู้ไม่เท่าทันต่อเหตุที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ได้เตรียมพร้อมกับสภาพการณ์นั้น

เขียน 13 Oct 2011 @ 21:00 ()


ความเห็น (0)