อนุทิน #99582

ความจริงเหตุแห่งความตื่นกลัว หรือวิตก ส่วนหนึ่งเกิดจากความเขลาในตัวเรา ที่รู้ไม่เท่าทันต่อเหตุที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ได้เตรียมพร้อมกับสภาพการณ์นั้น
เขียน:

ความเห็น (0)