อนุทิน 99582 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ความจริงเหตุแห่งความตื่นกลัว หรือวิตก ส่วนหนึ่งเกิดจากความเขลาในตัวเรา ที่รู้ไม่เท่าทันต่อเหตุที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่ได้เตรียมพร้อมกับสภาพการณ์นั้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)