อนุทิน 90692 - รีไซเคิลแมน

ข้าพเจ้าเรียนหนังสือ

       เพราะต้องการแสวงหาวิชาความรู้ให้กับตนเอง

       เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและงานที่ทำ

ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ...

 

        

เขียน 20 Jun 2011 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)