อนุทิน 90692 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ข้าพเจ้าเรียนหนังสือ

       เพราะต้องการแสวงหาวิชาความรู้ให้กับตนเอง

       เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและงานที่ทำ

ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ...

 

        

  เขียน:  

ความเห็น (0)