อนุทิน 88753 - รีไซเคิลแมน

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านทบทวนและถอดบทเรียนจากเรื่องที่เขียน

ทำให้ข้าพเจ้าได้ซาบซึ้งและได้แรงบันดาลใจขึ้นมา

การถอดบทเรียนสำหรับข้าพเจ้าไม่ได้มองว่าเรื่องที่เขียนนั้นผิดหรือถูกหรือไม่

หากแต่มองว่าเราได้เรียนรู้อะไร อย่างไร และได้รับอะไรมากกว่า...

นอกจากนั้น สิ่งที่รับยังนำมาสานต่อยอดทางความคิดหรือบูรณาการจากเรื่องเดิมได้ดีทีเดียว ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แนวคิดของข้าพเจ้าเองทั้งอดีตและปัจจุบันและเกิดความคิดใหม่ที่นำมาพัฒนาตนเองได้ดี...

เขียน 12 May 2011 @ 23:09 () แก้ไข 12 May 2011 @ 23:13, ()


ความเห็น (0)