อนุทิน 94044 - รีไซเคิลแมน

คุณค่าการศึกษาอยู่ที่การพัฒนา..

การหาความรู้นั้น ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่า คนอื่นจะรู้เท่าทันกับตัวเราหรือไม่?

ทุกคนสามารถรู้เท่าทันกันได้...

หากเราไปมองเพียงว่าต้องรู้มากกว่าเขา การพัฒนาที่ตัวเราก็ไม่เกิด

หากเขาไปมองเพียงว่าต้องรู้มากกว่าเรา การพัฒนาที่ตัวเขาก็ไม่เกิด

นั่นเพราะต่างมุ่งแสวงหาความรู้ไม่หยุดหย่อนเพื่อให้รู้มากกว่ากันไปเรื่อยๆ

จนลืมนึกถึงปัจจุบัน ลืมนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาตัวเอง

เขียน 14 Aug 2011 @ 23:24 () แก้ไข 14 Aug 2011 @ 23:52, ()


ความเห็น (0)