อนุทิน 91410 - รีไซเคิลแมน

"ผู้ที่เห็นความทุกข์...
ย่อมจะเห็นความสุข
รออยู่ในเบื้องหน้า"
..........................

"ผู้ที่เห็นความสุข.....
ย่อมจะไม่เห็นซึ่งทุกข์
ในปัจจุบันขณะ"
..........................


"ผู้ที่เห็นท้ังสุขและทุกข์...
ย่อมนำตนให้หลุดพ้น
จากทั้งทุกข์และสุขได้"
..........................

เขียน 01 Jul 2011 @ 23:08 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:43, ()


ความเห็น (0)