อนุทิน 91410 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

"ผู้ที่เห็นความทุกข์...
ย่อมจะเห็นความสุข
รออยู่ในเบื้องหน้า"
..........................

"ผู้ที่เห็นความสุข.....
ย่อมจะไม่เห็นซึ่งทุกข์
ในปัจจุบันขณะ"
..........................


"ผู้ที่เห็นท้ังสุขและทุกข์...
ย่อมนำตนให้หลุดพ้น
จากทั้งทุกข์และสุขได้"
..........................

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)