อนุทิน 91340 - รีไซเคิลแมน

การคิดก้าวหน้า

ไม่ใช่การคิดถึงความก้าวหน้าของตนเอง....

แต่เป็นการคิดถึงความก้าวหน้าขององค์รวมทั้งหมดบนพื้นฐานของปัจจุบันขณะ

 "ยังมีข้อดี ในจุดด้อย และ ยังมีข้อด้อย ในจุดดี"

นั่นคือในโลกนี้ไม่มีใครดีสมบูรณ์ และ ด้อยสมบูรณ์ไปทั้งหมด

และหากเราพบ "ข้อดีในปมด้อยของเรา" เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

และหากเราพบ "ข้อด้อยในจุดเด่นของเรา" เราก็จะเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปได้นั่นเอง

เขียน 30 Jun 2011 @ 23:36 () แก้ไข 01 Jul 2011 @ 00:06, ()


ความเห็น (0)