บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 2.บทความเรื่อง ชีวิต...ความอยู่รอด