ชาญโชติ


กรรมการเลขาธิการ ; กรรมการ
มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ : มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
Username
chanchot
สมาชิกเลขที่
59182
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อเดิม ม.ล.สุปรีดี ชมพูนุท

วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2493

งานปัจจุบัน

 1. กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษ
 2. ที่ปรึกษาโรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท
 3. วิทยากรบรรยาย ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวและโรงแรม
 4. ที่ปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
 5. โค้ช และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์
 6. วุฒิอาสาธนาคารสมอง

การศึกษา บริหารธุรกิจการบิน จาก สโมสรการบินแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตรทางวิชาชีพระยะสั้น จาก บริษัทสายการบินนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นสายการบินไทย / Pan Am / K.L.M. / Lufthansa / Northwest Airlines

อบรมหลักสูตรระยะสั้น จาก ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ (เอ็มทีแอล)

อบรมหลักสูตรผู้บริหารระยะสั้น จาก American International Association

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารการจัดการ , การตลาด , จิตวิทยา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ จากสถาบัน และ วิทยากรที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

Tour Royal Co., Ltd, Siam Square

สถานที่ทำงานแห่งแรก เริ่มจากเสมียนขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน Counter Tour ตามโรงแรม, พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

(ช่วงวันหยุดเสาร์ และ อาทิตย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทัวร์พาคณะนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวฮ่องกง หรือเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์พาคณะนักท่องท่องไปเที่ยวภายในประเทศ)

บริษัทเถกิงทัวร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัทโปรโมชั่นทราเวิล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจขายตั๋วเครื่องบินและรับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ , เป็นผู้ริเริ่มจัดทัวร์ท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำทุกคืนโดยใช้ชื่อว่า “ Sunset Cruise” สำหรับวันเสาร์อาทิตย์จะเดินทางไปเกาะล้านที่พัทยา โปรแกรมทั้งสองเป็นที่นิยมมากแต่ในที่สุดต้องยกเลิกเพราะเจ้าของเรือไม่ทำตามข้อตกลง จนทำให้บริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนจึงจำเป็นต้องเลิกกิจการ

บริษัทเชียงฮวดทราเวิลตำแหน่งผู้จัดการ

บริษัททรูทัวร์ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป เข้าหุ้นกับชาวออสเตรียเลีย จัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและไม่ซ้ำแบบใครเป็นประจำทุกวันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยเอง , โปรแกรมแรกที่เปิดให้บริการคือ “ Thai- Mon Twilight” โปรแกรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับการชมจากนักท่องเที่ยวทุกคนและช่วยนำไปเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มาเที่ยวชมโปรแกรมนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดของโปรแกรมเที่ยวเกาะเกร็ด (ปากเกร็ด) ในปัจจุบัน

โรงแรมสยามเบย์ชอร์และโรงแรมสยามเบย์วิว (พัทยา) ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

โรงแรมปอยหลวง (เชียงใหม่) ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร

โรงแรมแม่น้ำ (กรุงเทพ) ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัทโกลเด้นทัวร์เซาท์ (ภูเก็ต) ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป In Bound Tour Operator ส่วนของภาคใต้

โรงแรมใบหยกสวีท (Baiyoke Suite) ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัทโกลเด้นทัวร์ (Out Bound) ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

Ferry Line ตำแหน่งผู้บริหาร ให้บริการเดินเรือรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติในทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน

บริษัท ส่งเสริมทราเวิล ตำแหน่งผู้บริหาร รับจัดทัวร์ภายในประเทศและต่างประเทศ

โรงแรม พี พี เนเชอรัล รีสอร์ และโรงแรม พี พี เอราวัณปาล์ม รีสอร์ท เกาะ พี พี จังหวัดกระบี่ ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร

ประสบการณ์ต่างประเทศตามภารกิจต่างๆดังนี้

 1. เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านธุรกิจการบินที่ประเทศ Germany และ Holland
 2. ทัศนะศึกษาและดูงานที่ Hong Kong, China, Malaysia, Brunei, Singapore, Korea, Japan, Taiwan, India, Germany, England, Holland, Scandinavian, Austria, Switzerland.
 3. เป็นหัวหน้าทัวร์นำคณะนักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวในประเทศ Hong Kong, Myanmar, Taiwan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Sri Lanka
 4. เพื่อการส่งเสริมการขายตามประเทศและเมืองต่างๆได้แก่ Hong Kong, Taiwan, Korea, Japan (Osaka, Tokyo, Fukuoka), Philippines, Brunei, Malaysia, Indonesia, London, Zurich, Geneva, Paris, Amsterdam, Brussels, Frankfurt, Munich, Berlin, Hamburg, Dusseldorf, Stuttgart, Hanover, Madrid, Milan ,Australia(Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane) New Zealand, Copenhagen, Gothenburg, Oslo, Stockholm, Helsinki, Bucharest, Dallas, Seattle, South Africa.

งานสังคม

 1. อดีตประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 2. อดีตที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะของบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. อดีตอาจารย์พิเศษด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยอินทราชัย
 4. อดีตกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 5. อดีตเลขาธิการสมาคมขายตั๋วเครื่องบิน IATA ประเทศไทย
 6. อดีตกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3
 7. อดีตกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนโยนออฟอาร์ต
 8. อดีตวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการตลาดของธุรกิจโรงแรมแก่นักศึกษามหาวิทยารังสิต
 9. เข้าร่วมระดมสมองในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการในการปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2542
 10. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการคิดค่าตั๋วเครื่องบินและการดูตารางการบินแก่นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. เข้าร่วมประชุมสัมมนาหลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 12. เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการจัดการเรียนและสอนระบบทวิภาคี คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 13. ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการทำวิจัยเรื่อง.”การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”
 14. ที่ปรึกษาคณะทำวิจัยเรื่องภาพรวมการท่องเที่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ของ GMS ( Human Resources in GMS Tourism Sector)
 15. เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ บทบาทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มในอนาคตและแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 22 ตุลาคม 2544
 16. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Next Move for Tourism Industry with E-Marketing Services ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
 17. เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “General Knowledge on Thailand’s Sustainable Tourist Attractions Management” ;วันที่ 3 สิงหาคม 2548
 18. เป็นวิทยากร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ วันที่ 6 ,มิถุนายน 2548 .ให้กับ SIPA
 19. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “แนวทางต่อการวางแผนงานบริการการท่องเที่ยวไทย” ให้กับ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ( รับมอบหมายจากสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2551
 20. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 1/2551 .ในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดการค้าบริการของไทยในอาเซียนภายใต้กรอบ AEC Blueprint ; วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
 21. วิทยากรดำเนินการทำ workshop โครงการ Learning Forum เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวประเทศลาว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ให้กับ มูลนิธิพัฒนามนุษย์ระหว่างประเทศ
 22. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”เปิดตลาดบริการอาเซียน” ให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 3 เมษายน 2552
 23. ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552
 24. เป็นวิทยากรร่วมสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC ให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม 2552
 25. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง “การจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8” ให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 16 กันยายน 2552
 26. เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ผลกระทบจากกรอบเสรีการค้า Thailand EU SME FTA และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs .ให้กับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย วันที่ 27 ตุลาคม 2552
 27. เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย “ผู้ประกอบการไทยพร้อมแค่ไหนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในสาขาธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 จังหวัด พิษณุโลก
 28. เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง Smart Farm Flagship กับ NECTEC 24 ธันวาคม 2552
 29. คณะทำงานโครงการ International Conference on GMS Tourism ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553
 30. เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วันที่ 29 มกราคม 2553
 31. สัมภาษณ์เรื่อง “บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ออุตสาหกรรมโรงแรม กับนักวิจัยของ สวทน เดือน มกราคม 2553
 32. ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
 33. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยว” ให้กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2553
 34. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 18 สิงหาคม 2553
 35. วิทยากรร่วมเสวนา “ปีเสือปีนี้......ทำอย่างไร? ให้โลกสงบสุขสันติ ให้กับโครงการ เสือช่วยโลก 2553 วันที่ 22 สิงหาคม 2553
 36. วิทยากร บรรยายหัวข้อ “โอกาสในวิกฤต....ของการท่องเที่ยว”(การแก้ปัญหาด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) ให้กับ สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 2 กันยายน 2553
 37. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 38. วิทยากรบรรยายหัวข้อ"แนวทางการบริหารสหกรณ์เมื่อก้าวสู่ AEC ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร" จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 39. วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ" การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ผลกระทบอะไรต่อ SMEsและธุรกิจผู้แทนบริการโลจิสติกส์"จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 40. อดีตรองประธานคณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 41. อดีตประธานอนุกรรมการด้านทุนมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 42. อดีตประธานกรรมการวิทยาลัยพณิชย์การอินทราชัย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท