๒๙๒. คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ


ข้อควรระวังในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และไม่เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

          ก่อนเกษียณอายุราชการ ผมมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งหลายครั้ง เรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนกันเลยทีเดียว ทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น(เทศบาล) ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

          ครั้งหลังสุดก็เมื่อไม่นานมานี้เอง ทางเทศบาลคงเห็นว่าผมว่างงาน จึงแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ซ่อม) สภาชิกสภาเทศบาลตำบลเลาขวัญ ของเขตเลือกตั้งที่ ๑

          ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ นอกเหนือจากได้ทำหน้าที่กรรมการในหน่วยเลือกตั้งแล้ว ผมยังเคยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ของอำเภอ ถึง ๒ ครั้งด้วยกัน

          ครั้งแรก เมื่อคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และครั้งต่อมาเป็นการเลือกตั้ง(ซ่อม) สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี (สจ.) ผมต้องบรรยายให้ความรู้แก่ กปน. ก่อนการเลือกตั้ง

          ผมรู้สึกภูมิใจ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางอำเภอ จึงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบและบริสุทธิ์ยุติธรรม ทำให้ผมและงานการเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีทุกครั้ง

          ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ทางอำเภอเลาขวัญแต่งตั้งให้ผมปฏิบัติหน้าที่เป็น “คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” จากทั้งหมด ๗ คน ผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          คณะกรรมการชุดนี้ จะเกิดขึ้นภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือก สว.มีผลใช้บังคับ โดยให้นายอำเภอแต่งตั้ง แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ

          ข้อควรระวังในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และไม่เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

          หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครในเขตอำเภอนั้น ผมไม่อยู่ในขอบข่ายนั้นเลย ทางอำเภอจึงแต่งตั้งและรายงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

          คราวนี้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการระดับอำเภอ มีอะไรบ้าง ตรงนี้ผมต้องรู้ให้ละเอียด เพื่อจะได้เตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องต่อไป

  • ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้อำนวยการการเลือก สว.
  • แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกสว.ระดับอำเภอ คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • รับรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกจากผู้อำนวยการการเลือก สว.
  • มีสิทธิเข้าไปในสถานที่เลือก สว.ได้

          ผมเข้ารับการอบรม”คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถึงเวลาที่จะต้องต้องศึกษาเอกสารคู่มือ และดูคลิ๊ปวีดีโอ การเลือกสว.ระดับอำเภอ ให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด

          จนกว่าจะถึง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ การเลือก สว.ของอำเภอจะเสร็จสิ้น จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดต่อไป   

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

หมายเลขบันทึก: 718179เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2024 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2024 11:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท