บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เที่ยวเชียงตุงกับสุภัชชา.ตอนวัดจองเมืองนายหรือจองธรรมโมธิยะ