ปรับปรุงระบบใหม่

  Contact

เมื่อวานนี้ทีมงานได้ปรับปรุงฟังก์ชันและรูปลักษณ์ในส่วนต่างๆ ของ GotoKnow ขนานใหญ่ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นค่ะ ส่วนที่ปรับปรุงไปนั้นส่วนใหญ่นั้นคือ

ส่วนของเครื่องมือในแต่ละหน้าค่ะ ซึ่งจะแยกออกเป็น mini toolbar ด้านข้าง ซึ่งโยกย้ายได้ และเมื่อเอาเม้าส์วางบน mini toolbar เครื่องมือต่างๆ จะปรากฏขึ้นค่ะ 

อีกส่วนหนึ่ง คือ ส่วนที่เกี่ยวกับระบบ คำหลัก ค่ะ หรือ tag ซึ่งแต่เดิมเราเรียกว่า ป้าย นั่นเองค่ะ

การกำหนดคำหลักให้กับข้อมูลในส่วนต่างๆ นั้น จะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเิดิมนะค่ะ คือ คำหลักที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลจะรวมศูนย์ค่ะ ไม่แยกเป็นรายบุคคลอีกแล้วค่ะ เวลาพิมพ์เลือกคำทีละตัวอักษร คำจะค่อยๆ ปรากฎขึ้นมาให้เลือกได้อัตโนมัติค่ะ และระบบอนุญาตให้พิมพ์เว้นวรรคได้ด้วยแล้วนะค่ะ เช่น knowledge management ถือเป็นหนึ่งคำ เป็นต้นค่ะ

เมื่อท่านพิมพ์คำหนึ่งคำแล้ว จะต้องกดปุ่มเพิ่มก่อนนะค่ะ แล้วจึงเลือกพิมพ์คำถัดไปค่ะ

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ กลุ่มคำหลัก ที่เราได้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้สะดวกต่อการจัดกลุ่มของคำหลักที่สอดคล้องกันไว้ด้วยกันค่ะ ท่านสามารถสร้างกลุ่มคำหลักได้เองที่แผงควบคุม และเลือกคำหลักเข้าไปใส่ที่ละคำ แล้วกดปุ่มเพิ่ม เมื่อเลือกคำเข้ากลุ่มเสร็จแล้ว ตรงนี้ต้องกดปุ่มบันทึกเก็บด้วยนะค่ะ

ส่วนเวลาเลือกใช้คำในกลุ่มคำหลักนั้นไม่ยากค่ะ เช่น ในบันทึก ตรงส่วนที่ให้เลือกคำหลัก ให้พิมพ์คำเข้าไปค่ะ ถ้ามีคำใดที่ตรงกับคำเรียกของกลุ่มคำหลัก ระบบก็จะแสดงผลกลุ่มคำหลักออกมาให้เลือกค่ะ เช่น ถ้าต้องการเลือกคำในกลุ่มคำหลัก ชื่อ การจัดการความรู้ ก็ให้พิมพ์ การจัดการความรู้ ค่ะ แล้วกลุ่มคำหลักนี้จะปรากฎขึ้นมาให้เลือกคำในกลุ่มนี้ค่ะ

ดิฉันขออนุญาตอธิบายคร่าวๆ เพียงเท่านี้ก่อนนะค่ะ ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย ติดราชการไปร่วมประชุม Knowledge Engineering Technology กับทาง NECTEC เป็นเวลาสองวันค่ะ คือ วันนี้และพรุ่งนี้ กลับมาแ้ล้วจะรีบมาเขียนชึ้แจงเิพิ่มเิติมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

หมายเหตุ: ทางเราต้องการ Feedback จากผู้ใช้ในระบบส่วนที่ได้ปรับปรุงนี้ค่ะ ท่านสามารถรายงานผลมาได้เต็มที่ค่ะที่ อีเมล์นี้ นะค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnow

Post ID: 80002, Created: , Updated, 2015-10-04 12:28:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 113, Read: Click

Tags #คำหลัก#กลุ่มคำหลัก#mini toolbar

Recent Posts 

Comments (0)

  More Comments
  More Comments