พิชัย กรรณกุลสุนทร

อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamepichaik
สมาชิกเลขที่16359
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

มัธยมต้นมงฟอร์ตวิทยาลัย

ศศ.บ/ศศม.(ภาพพิมพ์) ม.ศิลปากร

อาชีพ

รับราชการเป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

-คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สองสมัย)

-ประธานมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้แทนคณาจารย์ (สองสมัย)

-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายผู้แทนผู้บริหาร

-เหรียญทอง เกียรตินิยมอับดับ ๑ (จิตรกรรมไทยประเพณี) รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ปี๒๕๒๙

-เหรียญเงิน ภาพพิมพ์ งานแสดงศิลปกรรมธนาคารศรีนคร

-เหรียญทองแดง ภาพพิมพ์ งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ๓ ครั้ง

-สอนและแต่งตำราอภิธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม

สิ่งสนใจ

การเจริญสติปัฏฐานสี่ งานศิลปะ ปรัชญา วัฒนธรรม ถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก ท่องเที่ยว ภาพยนต์

อดีต วิ่งรอกระหว่างทำหน้าที่บริหารงานมหาวิทยาลัยและเป็นวิทยากรสอนวิปัสสนาของมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สอนธรรมะ ตีกอล์ฟด้วยสติ เขียนหนังสือฯลฯ