TAFS


ศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย
Username
chanta
สมาชิกเลขที่
6660
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เพราะเราเชื่อว่า "มิตรภาพ" จะเป็นสะพานเชื่อมข้ามไปสู่องค์ความรู้  ความรัก ที่แท้จริง   ข้ามพรมแดนของ  พื้นที่  ประเทศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ชนชั้น  การเมือง   อัตตา  อาชีพ  ความเห็นแก่ตัว  และผลประโยชน์  

เหลือไว้เพียงอย่างเดียวคือ "ความรัก" 

ซึ่งมันไร้พรมแดนเหมือนการสื่อสารในปัจจุบัน  ที่โลกทั้งโลกเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆของการสื่อสาร 

เราจะใช้ความเป็นโลกาภิวัตน์นี้ให้เป็นประโยชน์แทนการแช่งด่ามัน  

จงรักกันด้วยการกระทำ

 

  

 • เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย

 •   Thai Asian Friendship Society, TAFS

เป็นเครือข่ายของคน และ เป็นคนที่อาสาสมัครใจในชนทุกระดับชั้น  ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความรักและมิตรภาพ 

โดยกลุ่มคนที่มีความสำนึกคล้ายกัน  เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นพื้นฐาน ติดต่อสื่อสารกันแบบแนวนอน(horizontal)   ไม่ใช่แบบสั่งการ(hierarchical)   แต่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration)ให้แก่กันและกัน   อาจนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันได้  

เป็นเครือข่ายของประชาชนในระดับชาวบ้านๆ  ระดับชาติ  และเอเชีย  เริ่มมาได้ 31 ปี (2522) ที่เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันมี 20 ประเทศ ที่กำลังสร้างชุมชนเสมือน(virtual community) ข้ามพรมแดนของเชื้อชาติ  ศาสนา  และระบอบการเมือง  เราจะใช้ความเป็นโลกาภิวัตน์นี้ให้เป็นประโยชน์แทนการแช่งด่ามัน  

เป็นกลุ่มคนที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีพันธะทางใจ (obligation) อย่างเดียวกัน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน  ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  ผู้อื่น  และชุมชน

 • ;ว

 •   สร้างหนึ่งชุมชนเอเชียแห่งความพอเพียง  โดยใช้ความรักและมิตรภาพ  เป็นศาสตราวุธ

 •  

 •  แนวพันธกิจที่ทำ

 •  Ø   พัฒนามนุษย์และการศึกษา

 •  Ø  พัฒนาสังคมและชุมชน  

 •  Ø  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

 •   Ø   เอกสัมพันธ์และธุรกิจเพื่อสังคม(CSR) 

 •  

"You may say I'm dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us"

   

 • โครงการ ปี 2553

 • กองทุนมิตรภาพเอเชีย  (132,000  บาท)

 • ค่ายภาษาอังกฤษ  (เม.ย.-พ.ค.)

 • จักรยานญี่ปุ่น   (มอบแล้ว 2,030  คัน) 

 • วนชน   (ปั่นจักรยานต้านโลกร้อน)

 •  (6  ธค. เวลา 08.00 น. ณ สวนเอเดน  อ.เวียงสา  จ.น่าน)

   
 • ชุมนุมแกนนำ&ค่ายมิตรภาพเอเชีย ครั้งที่ 9 

 • 7 - 11  ธ.ค.
 • สวนเอเดน    (กสิกรรมธรรมชาติและพอเพียง จ.น่าน 25 ไร่)

 •  

 • จงชนะความชั่วด้วยความดี 

  

 •  

   

  Wishing  to  be friends is quick work,   but friendship is  a slow  ripening  fruit.

  การที่จะเป็นมิตร  ย่อมทำได้รวดเร็ว  แต่มิตรภาพนั้นเป็นเหมือนผลไม้ที่ค่อยๆสุก

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท