TAFS


ศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย
Username
chanta
สมาชิกเลขที่
6660
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เพราะเราเชื่อว่า "มิตรภาพ" จะเป็นสะพานเชื่อมข้ามไปสู่องค์ความรู้  ความรัก ที่แท้จริง   ข้ามพรมแดนของ  พื้นที่  ประเทศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ชนชั้น  การเมือง   อัตตา  อาชีพ  ความเห็นแก่ตัว  และผลประโยชน์  

เหลือไว้เพียงอย่างเดียวคือ "ความรัก" 

ซึ่งมันไร้พรมแดนเหมือนการสื่อสารในปัจจุบัน  ที่โลกทั้งโลกเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆของการสื่อสาร 

เราจะใช้ความเป็นโลกาภิวัตน์นี้ให้เป็นประโยชน์แทนการแช่งด่ามัน  

จงรักกันด้วยการกระทำ

 

  

 • เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย

 •   Thai Asian Friendship Society, TAFS

เป็นเครือข่ายของคน และ เป็นคนที่อาสาสมัครใจในชนทุกระดับชั้น  ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความรักและมิตรภาพ 

โดยกลุ่มคนที่มีความสำนึกคล้ายกัน  เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นพื้นฐาน ติดต่อสื่อสารกันแบบแนวนอน(horizontal)   ไม่ใช่แบบสั่งการ(hierarchical)   แต่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration)ให้แก่กันและกัน   อาจนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันได้  

เป็นเครือข่ายของประชาชนในระดับชาวบ้านๆ  ระดับชาติ  และเอเชีย  เริ่มมาได้ 31 ปี (2522) ที่เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันมี 20 ประเทศ ที่กำลังสร้างชุมชนเสมือน(virtual community) ข้ามพรมแดนของเชื้อชาติ  ศาสนา  และระบอบการเมือง  เราจะใช้ความเป็นโลกาภิวัตน์นี้ให้เป็นประโยชน์แทนการแช่งด่ามัน  

เป็นกลุ่มคนที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีพันธะทางใจ (obligation) อย่างเดียวกัน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน  ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  ผู้อื่น  และชุมชน

 • ;ว

 •   สร้างหนึ่งชุมชนเอเชียแห่งความพอเพียง  โดยใช้ความรักและมิตรภาพ  เป็นศาสตราวุธ

 •  

 •  แนวพันธกิจที่ทำ

 •  Ø   พัฒนามนุษย์และการศึกษา

 •  Ø  พัฒนาสังคมและชุมชน  

 •  Ø  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

 •   Ø   เอกสัมพันธ์และธุรกิจเพื่อสังคม(CSR) 

 •  

"You may say I'm dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us"

   

 • โครงการ ปี 2553

 • กองทุนมิตรภาพเอเชีย  (132,000  บาท)

 • ค่ายภาษาอังกฤษ  (เม.ย.-พ.ค.)

 • จักรยานญี่ปุ่น   (มอบแล้ว 2,030  คัน) 

 • วนชน   (ปั่นจักรยานต้านโลกร้อน)

 •  (6  ธค. เวลา 08.00 น. ณ สวนเอเดน  อ.เวียงสา  จ.น่าน)

   
 • ชุมนุมแกนนำ&ค่ายมิตรภาพเอเชีย ครั้งที่ 9 

 • 7 - 11  ธ.ค.
 • สวนเอเดน    (กสิกรรมธรรมชาติและพอเพียง จ.น่าน 25 ไร่)

 •  

 • จงชนะความชั่วด้วยความดี 

  

 •  

   

  Wishing  to  be friends is quick work,   but friendship is  a slow  ripening  fruit.

  การที่จะเป็นมิตร  ย่อมทำได้รวดเร็ว  แต่มิตรภาพนั้นเป็นเหมือนผลไม้ที่ค่อยๆสุก

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี