วิทยา พรพัชรพงศ์ , Wittaya Pornpatcharapong

Chief Technology Officer/Data Scientist
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับมหาชนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ไทยและต่างประเทศ
Usernamejowittaya
สมาชิกเลขที่9990
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกี่ยวกับ

วิทยา พรพัชพงศ์ (โจโจ้)
B.Eng., B.Tech., B.Econ., B.B.A., M.Sc., Grad.Dip. (Business Informatics)
Certified Data Scientist, Former General Manager of Advanced Research Group Company Limited
https://www.facebook.com/jowit...
https://www.linkedin.com/in/jo...

ประวัติในอดีต

- ผู้จัดการทั่วไป บ.กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด ให้บริการทำวิจัยธุรกิจ วิจัยการตลาด วิจัยองค์กร บริการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูงด้วย Data Mining, บริการ Customer Analytics, Marketing Intelligence และ IT Development

- รวมประสบการณ์ทำงานในระดับ Senior จนถึง Top Management รวม 15 ปี ทั้งองค์กรไทยและต่างประเทศ

- อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโท 8 แห่ง (สอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญ อยู่ใน List ของ สกอ.) สอนเกี่ยวกับ Research Methodology, Statistics, Innovative Marketing, Business Intelligence, Data Mining for Business Planning, Marketing Intelligence, Customer Analytics, Business Informatics, Customer Value Management, IT, Statistics ฯลฯ

- ผู้ร่วมแต่งตำราวิชา "Data Warehouse, Data Mining & Business Intelligence" ระดับปริญญาโท มสธ. และวิชา "ประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด" ระดับปริญญาตรี มสธ.

- อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนา Business Intelligence ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)

- อดีตที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้านการวิจัย สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และทำประชาพิจารณ์

- กรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

- กรรมการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

- อดีตวิทยากรฝึกอบรบของ SCG (ด้านการทำเหมืองข้อมูล - Data Mining)

- อดีตที่ปรึกษามืออาชีพด้าน "การประเมินผล" ระดับ A ในฐานข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

- เจ้าของนวัตกรรมของเล่นธรรมชาติภูมิปัญญาไทยในการพัฒนา นกหวีดเสียงเป็ด , นกหวีดเสียงแมว , นกหวีดเสียงคนหัวเราะ , นกหวีดเสียงเด็กร้องไห้ , นกหวีดเสียงตุ๊กแก , และลูกข่างไม้ไผ่มีเสียง จนได้ออกรายโทรทัศน์ช่อง 3,5,7,9,ITV, เคเบิ้ลท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ

- อดีตที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ระดับสูงของห้างสรรพสินค้า , ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า , บริษัทโทรคมนาคม , SME และ OTOP

- อดีตอาจารย์ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

- อดีตที่ปรึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง (ด้าน IT)

- อดีตที่ปรึกษา บ. SAP (Thailand) จำกัด

- คณะทำงานยกร่างระเบียบกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนรอบโรงไฟฟ้า) มาตรา 97(3) ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

- อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2 ปีติดกัน ด้านการประเมินผลนโยบายและโครงการ) ประเมินผลกระทบนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่อง รวมมูลค่า 3 แสนล้านบาท

- อดีตที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้าน IT)

- อดีตที่ปรึกษาสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (ด้าน HR และ IT)

- อดีตที่ปรึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (ด้าน IT)

- อดีตที่ปรึกษา บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ด้าน HR)

- อดีตที่ปรึกษา บ. DTAC (ด้านการสื่อสารผลิตภัณฑ์องค์กร)

- อดีตที่ปรึกษากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (ด้าน IT)

- อดีตที่ปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายเพื่อการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

- อดีตกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ จ.ชลบุรี

- อดีตอาจารย์ประจำศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ตามมติ ครม. ให้คำปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์แก่ศาลากลางจังหวัด 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน

- อดีตกรรมการตัดสินการประกวดวงสตริงชิงถ้วยพระราชทาน ใน กทม.

- อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

- อดีต Project Manager, Fuzeweb LLC, Virginia, U.S.A.

- อดีต IT Manager, E-Learning Asia Co.,Ltd. in cooperation with World Health Organization (WHO), Switzerland

- อดีต Project Engineer โครงการก่อสร้าง 8 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท

- อดีตนักจัดรายการวิทยุใน จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น

- นักร้อง/นักดนตรีอาชีพ เคยร้องและเล่นในสถานบันเทิงที่ Hitech, Top West, Party House, Runway, Buddy, UFO, Phoebus, 2สลึง, Riverside

- อดีตตัวแทนประเทศไทย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตการศึกษา 9 กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมเป็นฑูตวัฒนธรรมในงาน 1991 World Jamboree ที่ประเทศเกาหลีใต้