กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)


APN (Nurse Anesthetist)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
140700
สมาชิกเลขที่
13087
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ฉันเกิดที่ จ.อ่างทอง เป็นลูกพ่อกับแม่

· บันทึกถึงพ่อ…. “รูปแบบการใช้ชีวิต”

· กล้วยไม้....กับหัวใจ(รัก)ของแม่

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น แล้วไปเรียนพยาบาลที่จุฬาฯ ด้วยเหตุผลว่า มีคุณอาทำงานเป็นพยาบาลที่นี่ มีทุนกาชาดให้เรียน จบแล้วมีงานทำเป็นพยาบาลนี่แหละ

o เรื่องเล่า....จากความทรงจำในอดีต.. “นักศึกษาพยาบาลจุฬาฯ”

o ตอนที่๒ ..บรรยากาศภายในโรงเรียน..ที่ผู้ชายไม่มีสิทธิเข้าฮะ...

o ตอนที่๓...มีผีที่หอ...จริงเหรอ..

o ตอนที่ ๔(ตอนจบ) ...รำลึกถึงเรื่องเก่าๆ...แถมเรื่องเล่าของ "ไอ้ติ้ว"

...ฉันเลยจบอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์จากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ ในปลายปี 2521 ไปใช้ทุนกาชาดที่ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี...ย้ายกลับไป-มากับ รพ.จุฬาฯ แล้วมาใช้ชีวิตคู่ที่ศรีราชา พร้อมกับอบรมเป็นพยาบาลดมยาต่อ ในหลักสูตรพยาบาลวิสัญญีจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2524

...พ่อบอกว่าเรียนให้ได้ปริญญาตรีซะลูก...ต่ออะไรจะได้ง่ายๆ... ฉันเด็กดี...เชื่อพ่อ เลยเรียนต่อและจบพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปี 2529 ...พยาบาลรุ่นแรก (ไม่ใช่แรกรุ่น) ของ มสธ.

จากนั้นลาออกจากงานที่สภากาชาดไทยเมื่อใช้ทุนหมด มาอยู่ใกล้พ่อกับแม่ที่จ.ขอนแก่น เพราะพ่อคิดจะปักหลักที่นี่ ไม่คิดกลับจังหวัดอ่างทอง พ่อบอกว่าขอนแก่นเจริญมาก ลูกหลานจะได้ก้าวหน้า

เลยมาสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ตั้งแต่ปี 2528

o ...ความสุข...ในบรรยากาศของ "โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข."

เป็นพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษอยู่ 3 เดือนขณะรอตำแหน่งวิสัญญีพยาบาลว่าง...แล้วก็เข้าทำงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จับพลัดจับผลูได้คลุกคลีกับงานคุณภาพบริการวิสัญญี ตั้งแต่ปี 2543 และหลงอยู่ในวังวนงานคุณภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา....

ได้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา รพ.กับ HACC.KKU.บ้างเป็นครั้งคราวตั้งแต่ปี 2547 และมีความสุขที่ได้พูดคุยเรื่องคุณภาพที่คลุกคลีด้วยความรัก

การดึงงานคุณภาพเข้าสู่งานบริการวิสัญญีจึงทำได้ไม่ยากเพราะมีน้อง ๆ วิสัญญีพยาบาลที่มีศักยภาพสูงร่วมมือกัน

ฉันทำงานในบทบาทวิสัญญีพยาบาลด้วยความรักในงาน ในผู้ร่วมงาน และองค์กรอย่างทุ่มเทเสมอมาโดยไม่หวังอะไรตอบแทนมากกว่าทำงานอย่างสุขใจไปวันๆ

ชอบเมาท์ เล่าเรื่องในบันทึกไปเรื่อยๆ...

กำลังพยายามช่วยงานชมรมวิสัญญีพยาบาลอยู่ ไม่ทราบว่าจะประสบความสำเร็จหรือพบอุปสรรคแค่ไหน หวังผลเพียงเห็นที่พักใจของน้องๆบ้าง

...ขอบคุณ GotoKnow ที่เปิดโอกาสให้ได้เล่าเรื่องที่แต่ละวันในอดีตมันผ่านไปเฉยๆ...โดยมิเคยได้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นสาระ

...ผิดกับพ่อของฉันที่นั่งบันทึกประจำวันทุกวันในสมุดบันทึกของพ่อตั้งแต่ฉันจำความได้

บันทึกที่ฉันรัก......

o เรียนรู้ชีวิต…จากการดูหนังการ์ตูน “ The Prince of EGYPT ”

o เรียงความเรื่อง “พ่อของฉัน”...โดย...”ยายแฉะ”

o GotoKnow : บ้านที่ยกแผ่นดินให้ขึ้นสูง ดึงฟ้าให้ลงต่ำ

ผลงานทางวิชาการ

1. หนังสือ การช่วยวางยาสลบการผ่าตัดหัวใจ(ชนิดเปิด).ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 2539.

2. งานวิจัย

- Reintubation after General Anesthesia at Srinagarind Hospital (การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายหลังให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์) Thai Journal of Anesthesiology. Volume 31 ;Number 3:2005

- Translaryngeal retrograde wire-guided fiberoptic intubation for difficult airway: a case report. J Med Assoc Thai 2005 88(6) 845-8

- The Comparative Study of Three Types of KKU Coaxial Circle Circuits (การศึกษาเปรียบเทียบ วงจรวางยาสลบ KKU Coaxial Circle ที่มีความยาวแตกต่างกัน)และนวัตกรรมนี้ยังใช้ในการทำงานการระงับความรู้สึก ในรพ.ศรีนครินทร์ตลอดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

- การสำรวจปัญหาการตรวจสอบเครื่องวางยาสลบประจำวันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Survey the problems with daily anesthetic machine-checking at Srinagarind hospital.) ศรีนครินทร์เวชสาร2005 20(4) 222-228

- วามพึงพอใจต่อการบริการด้านวิสัญญีของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น (Anesthetic service satisfaction of registry nurse at ward in Srinagarind hospital.) ศรีนครินทร์เวชสาร 2006 21(1) 45-50

- การเฝ้าระวังการใส่ท่อช่วยหายใจลำบากระหว่างการวางยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Surveillance of, and risk factors for, difficult intubation at Srinagarind Hospital.) ศรีนครินทร์เวชสาร 2005 20, 1 (ม.ค.-มี.ค.48) 24-30

- KKU Coaxial Circle Circuit. ศรีนครินทร์เวชสาร3(3):157-163; 2531 ก.ค.-ก.ย.

- Atracurium ยาหย่อนกล้ามเนื้อใหม่ : ประสบการณ์การใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Thai Journal of Anesthesiology.13(2):62-65, Apr. 1986

และ...อีกหนึ่งงานที่น่าภูมิใจ

ได้มีโอกาสบรรยายเรื่อง “จาก CQI สู่ R2R : ความหวังของการพัฒนาคุณภาพสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย” ในการประชุมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 SIMPLE : Concept in anesthesia ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมมอดินแดงและมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานด้านการบริหารจัดการ

- กรรมการและเลขานุการจัดการองค์ความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 1619/ 2553 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 (ปฏิบัติถึงปี 2554)

- อนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 154/2553 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553

- กรรมการคุณภาพบริการวิสัญญี ตามคำสั่งภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่ 0052/ 2553 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

- กรรมการบริหารภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตามคำสั่งภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่ 0001/ 2551 ปี 2551-ปัจจุบัน

- อนุกรรมการ PMQA ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ตามคำสั่งภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่ 0001/ 2551 ปี 2551-ปัจจุบัน

- กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการวิสัญญีแก่ผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ตลอดจนผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA

- ริเริ่มวางระบบการประกันคุณภาพการบริการวิสัญญี รพ.ศรีนครินทร์ ในปี 2547 และดูแลร่วมกับกรรมการภายในภาควิชาฯนับแต่นั้นเป็นต้นมา

- เป็นหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพบริการวิสัญญี รพ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน

- เป็นหัวหน้าวิสัญญีพยาบาล ปี 2547-2548

- ผู้ช่วยหัวหน้าวิสัญญีพยาบาลฝ่ายบริการ ปี 2538 - 2547

3. วิทยากร

- วิทยากรในการจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จ. อุบลราชธานี ตามหนังสือเชิญที่ อบ 0027.003.04/ ว. 339

- วิทยากรในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามหนังสือเชิญที่ มค 0027.2/ 1465

- วิทยากรอบรมหลักสูตรคุณภาพของ HACC.KKU ปี 2547 ถึงปัจจุบัน

- วิทยากรอบรมหลักสูตรคุณภาพของ HACC.Md KKU ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน

พยาบาลประจำการ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี (สภากาชาดไทย)ในปี 2521-2523

พยาบาลประจำการ รพ.จุฬาลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ (สภากาชาดไทย)ในปี 2523- 2524

พยาบาลวิสัญญี รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี (สภากาชาดไทย)ในปี 2524-2528

พยาบาลวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นในปี 2528-ปัจจุบัน

และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิสัญญีพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ ธันวาคม 2551

APN : อีกหนึ่งเส้นทางของวิสัญญีพยาบาล

วันที่ APN Anest. ต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง

เพื่อนบอกเพื่อน : "หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง"

(website ที่ภาควิชาฯ http://anaes1.md.kku.ac.th/portal.php?person=Khrisna)

ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก (Diplomate Thai Board of Advanced Nursing Practice in Anesthesia) โดยสภาการพยาบาล ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง พยาบาลเชี่ยวชาญ ตามคำสั่ง มข. ที่ 4763/57 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 25
รางวัลที่ได้รับ
- ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 สายสนับสนุนการบริการวิชาการและสังคม ระดับ ดีเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1847/2555 ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555) วันที่ได้รับ 18 มกราคม 2556
- ได้รับรางวัล ภาพรวมที่ได้รับทีมนำทางคลินิก ในงานวิชาการวันคุณภาพ ศรีนครินทร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 “คุณภาพที่ส่ง ถึงมือผู้ป่วย” 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม

-ได้รับรางวัล ผลงาน การประดิษฐ์วงจรวางยาสลบเพื่อใช้ในงาน บริการวิสัญญีประจำวัน ได้รับรางวัลดีเด่นระดับตติยภูมิ ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำสู่งานวิจัย “R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา” จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคี R2R เมื่อปี พ.ศ. 2551

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท