นฤมล รอดเนียม

Usernamepatumariya
สมาชิกเลขที่348
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นฤมล
รอดเนียม (มนต์)

บ้านเกิด : พัทลุง


"ชื่อว่าน้ำย่อมแผ่ความเย็น ย่อมล้างมลทิน คือ ธุลี
ในคนทั้งดีและชั่วสม่ำเสมอกันฉันใด
แม้เธอก็เหมือนกันจงเจริญเมตตาสม่ำเสมอในคนทั้งผู้ที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล"

"ชื่อว่า แผ่นดินย่อมเว้นจากการยินดีและยินร้าย วางเฉย
ในคนที่ทิ้งของที่สะอาดและไม่สะอาดทั้งสองพวกฉันใด
แม้เธอก็เหมือนกันจงเป็นผู้คงที่ในสุขและทุกข์ทุกเมื่อ"

line


ผู้มีปัญญาย่อมตามรักษาจิต

ความรู้สึกตัวว่ากำลังหงุดหงิด คือ ตัวสติ
และการที่ไม่ทำตามความรู้สึกนั่น คือ ความอดทน
เมื่อความเศร้าหมองในใจเราหาย
เกิดสำนึกในความไม่เที่ยงของอารมณ์
ความไม่เป็นตัวเป็นตนของอารมณ์ นั่นคือ ปัญญา

================================================
กัลยาณมิตร คือทั้งหมดของพรหมจรรย์.
หิริโอตตัปปะ ทำให้เกิด อินทรียสังวร
อินทรียสังวร ทำให้เกิด ศีล
ศีล ทำให้เกิด สมาธิ
สมาธิ ทำให้เกิด ปัญญา