ได้รับฟังจากนักศึกษาว่า  บางครั้งนัดผู้ป่วยมาในคลินิก  แต่เมื่อผมตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้  อาจารย์ก็ไม่ให้ผมทำงานเลยในวันนั้น  และให้ผู้ป่วยกลับไปโดยไม่ได้รับการรักษาเลย  ผมรู้สึกทั้งสงสารและเกรงใจผู้ป่วย  แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ผมไม่อยากให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่ดี เพราะอาจมีผลต่อรุ่นน้องๆ ในอนาคต

ขอให้เจ้าของคำถามและผู้เข้ามาอ่านบล็อกช่วยอีเมล์ถึงอาจารย์อ๊อดด้วยครับว่าได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของเราหรือไม่ อย่างไร เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุง จะขอบคุณมาก