ความเห็น 284567

ไม่อยากให้คนไข้กลับไปโดยไม่ได้รับการรักษา

อาจารย์ใหม่
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
จากประสบการณ์การทำงานอันน้อยนิด ก็เคยอยู่ในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน แต่คนละสถานภาพ เชื่อว่าการที่อาจารย์แต่ละท่านพิจารณาให้นักศึกษาหยุดงานที่ทำอยู่แล้วให้ผู้ป่วยกลับนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล (ไม่ใช่อารมณ์) และผ่านการกลั่นกรองแล้วว่าหากปล่อยให้นักศึกษาปฏิบัติงานต่อไป โดยปราศจากการเตรียมตัวที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยนั้นในบางกรณีไม่สามารถทำได้โดยการชี้แนะแต่เพียงอย่างเดียว (การดุด่าว่ากล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานในคาบนั้นได้ดีขึ้นในพริบตา) อาจต้องการเวลาเพิ่มเติมในการฝึกทักษะ หรือเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจหรือลำดับขั้นตอนที่จะปฏิบัติต่อไป ซึ่งเป็นข้อจำกัดของสถานพยาบาลที่เป็นโรงเรียนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษามากกว่าสถานพยาบาลทั่วไปอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานของนักศึกษาภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ และมีขอบเขตการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยตามลักษณะวิชาชีพ (ไม่เหมือนร้านทำผมหรือสปาที่ง้อลูกค้าได้เต็มที่) โดยส่วนตัวแล้วในเหตุการณ์นั้นมีอยู่ 3 ทางเลือก คือทางแรกให้การรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะเสียโอกาสการเรียนรู้บางอย่างไป หรือให้นักศึกษาหยุดงานชั่วคราวเพื่อคุยนอกรอบ หากเข้าท่าก็ปฏิบัติงานต่อ หากคุยแล้วไม่เข้าท่าก็จำเป็นต้องหยุดงานในคาบนั้นเพื่อให้นักศึกษากลับไปเตรียมความพร้อมและนัดผู้ป่วยกลับมารักษาต่อในครั้งต่อไป ซึ่งการจะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมด้วย โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสม