อาจารย์อ๊อด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Usernamejpaphang
สมาชิกเลขที่17313
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2532 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น