ความเห็น 171658

ไม่อยากให้คนไข้กลับไปโดยไม่ได้รับการรักษา

mam
IP: xxx.157.228.40
เขียนเมื่อ 

พี่คิดว่าการที่ลงโทษโดยไม่ให้ทำการรักษาผู้ป่วยใน visit นั้นเลยก็ไม่ดี แต่ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติมากเพียงใด เราต้องพิจารณาดูด้วย เนื่องจากบางครั้งถ้าอาจารย์คิดว่าอาจส่งผลมาก หรือทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ผิด ๆ ต่อไป ก็อาจส่งผลเสียมากกว่า ก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้เราหยุดทำ แล้วให้ไปทบทวนความรู้หรือฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม ซึ่งเราก็สามารถให้การรักษาผู้ป่วยใน visit นั้นได้โดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ถ้าเราสามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจในสภาวะการเป็นโรคของผู้ป่วย รวมถึงทำให้ผู้ป่วยได้เข้าใจในขั้นตอนการรักษามากขึ้น ก็น่าจะมีประโยชน์ในระยะยาวนะคะ อย่าคิดว่าการรักษาคือการ treatment เพียงอย่างเดียว การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยก็สำคัญมาก โดยเฉพาะเรายังเป็นนักศึกษาอยู่การสร้างความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและผู้ป่วย จะทำให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าการที่เราสามารถ treatment ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ