ความเห็น 167227

ไม่อยากให้คนไข้กลับไปโดยไม่ได้รับการรักษา

เขียนเมื่อ 

ปัญหานี้ดูเหมือนมีคำตอบชัดเจนอยู่แล้ว  คืออาจารย์ท่านนั้นคิดว่าหากนักศึกษาไม่มีความรู้พอในงานนั้น จะให้ลงมือรักษาผู้ป่วยได้อย่างไร 

อย่างไรก็ตาม  ทางออกของสถานการณ์เช่นนี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะ all or none เสมอไป  หากสิ่งที่นักศึกษาไม่รู้นั้นไม่ถึงกับเป็นสิ่งที่ "ต้องรู้"  แต่เป็นเพียงสิ่งที่ "ควรรู้" 

การลงโทษหรือตักเตือนนักศึกษาที่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำงานในคลินิกนั้น คงมีวิธีอื่นๆ อีก  การลงโทษนักศึกษา แต่กลับดูเหมือนลงโทษผู้ป่วย  ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคณะได้เหมือนกัน

ศิษย์เมื่อทราบถึงความอึดอัดจากเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งอาจารย์  ผู้ป่วย และของตนเองแล้ว  ก็ควรที่จะต้องเตรียมตัว  เตรียมความรู้มาให้ดีที่สุดก่อนนัดผู้ป่วยมารักษา  โดยเฉพาะในสิ่งที่ "ต้องรู้" ทั้งหมด 

ครูเชื่อว่าหากศิษย์เตรียมตัวมาดี  แม้จะตอบคำถามผิดไปบ้าง อาจารย์ผู้คุมก็จะยอมยกโทษ และพร้อมที่จะแนะนำให้อย่างแน่นอน