การทำงานนั้นสิ่งสำคัญคือความคิด เหมือนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ความคิดของคนมีอิทธิพลต่อคน ๆ นั้น คน ๆ นี้ เป็นอย่างมาก คงเคยได้ยินภาษิตของฝรั่งที่ว่า  You are what you think, You think so you become. และจุดดีของการคิดอย่างมุ่งมั่นสักวันก็จะประสบผลที่มุ่งหวังเพราะพลังแห่งความคิดนั้นเอง มาผสมผสานกับสภาพแวดล้อมทีลงตัวจนได้คำตอบที่ยังแก้ไม่ตก ซึ่งเป็นที่มาของปิ้งไอเดียอยู่เหมือนกัน   คนจะเป็นคนรักจะคิดต้องมีแบบแผนความคิด หรือ Mental Model ซึ่งเป็นหนึ่งในวินัยห้าประการในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ Senge เป็นจุดเริ่มที่สำคัญมาก หากคิดจะทำอะไรก็เห็นเป็นปัญหาไปหมด พยายามชักแม่น้ำทั้งห้ามาเป็นข้ออ้างว่าจะไม่ทำงานอย่างนี้มีปัญหาในด้านแบบแผนความคิดคงจะเอาไปทำประโยชน์ไม่ได้หากไม่เปลี่ยนแปลงแบบแผนความคิดใหม่

             ในช่วงที่ราชการต้องประหยัดเม็ดเงินเป็นอย่างมากแม้ไม่มีงบประมาณแต่การทำงานก็ต้องคิดทำกันไปอย่างมีไอเดียสร้างสรรค์จะได้ไม่เกิดอาการเบื่อ เซ็ง เหงา มึตัวอย่างของการทำงานที่ใกล้ตัว ที่ชาวกศน.แปดริ้วได้คิดให้เห็นเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้นำส่วนที่คิดว่าดีไปประยุกต์ใช้กับที่อื่น ๆ ได้ในโลกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาทิ

              บ้านหนังสือ ของ ผอ.ประเสริฐ จิตต์เลขา และคณะ กศน.อำเภอแปลงยาว
              ตู้เย็นแห่งการเรียนรู้ ของ ผอ.พิเชษฐ์  เสือเฒ่า ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น
              สถานศึกษานำร่องต้นแบบประกันคุณภาพ โดยสามทหารเสือ คือผอ.สมศักดิ์ เรืองจิระอุไร และทีมกศน.อำเภอบางคล้า ผอ.พิเชษฐ์ เสือเฒ่า และทีมกศน.อำเภอราชสาส์น ผอ.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติและทีมกศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
              การสร้างทีมเสือที่แข็งแกร่งของผอ.เอกจิต เพียรจัดและทีมกศน.อำเภอบางปะกง ที่ครูทุกคนสามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี และมีการจัดการเรียนรู้รายบุคคลต้นตำหรับ

              เพียงส่วนหนึ่งในพื้นที่ก็มีความหลากหลาย ที่ทุกคนสามารถวาดลวดลาย ไว้ลายในการทำงาน ขอเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไอเดียสร้างสรรค์นั้นพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัดตราบใดที่มีใจมุ่งมั่นหมั่นเรียนรู้