วันนี้กิจกรรมตอนกลางวันแยกเป็นฐานกับ Anna โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน  Anna  ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคำศัพท์ ผู้เขียนแยกออกมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพูด(Conversation) ใช้การ การแสดงท่าทางเพื่อบอกการกระทำ(miming) ปรากฏว่านักเรียนสามารถพูดประโยคง่ายๆได้ ตอนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมการแสดง(performance) นักเรียนออกมาแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเช่นแสดงละครภาษาอังกฤษ การแสดงเดินแบบ โดยให้ผู้เข้าร่วมแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พิธีกรพูดภาษาอังกฤษ ลองดูรูปกิจกรรมนะครับ

   การทำงานเป็นกลุ่ม     

  การแสดงตอนกลางคืน      

 

    การแสดงละคร     

  ตอนนี้ขอลงรูปก่อน แล้วจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลัง  ไม่ค่อยมีเวลาครับผม  ผู้เขียนเข้าใจว่าถ้าเราจัดกิจกรรมเป็นการเรียนปนเล่น ให้บรรยากาศ การเรียนไม่เคร่งเครียดมากนัก นักเรียนจะกล้าแสดงออก มีแรงจูงใจในการเรียน ทำอย่างไรเราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ลอดคล้องกับผู้เรียน ไม่ใช่หลักสูตรอันเดียวกันใช้เหมือนทั่วประเทศ การวัดประเมินผลก็วัดกันเพียงให้ตอบคำตอบแบบตัวเลือก ไม่มีการแสดงความคิดเห็น ถ้าระบบการศึกษาบ้านเรายังเป็นแบบแพ้คัดออก การพัฒนาการศึกษายังคงเป็นเรื่องยากเครียดและน่าเบื่อเรามาช่วยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีๆกันดีกว่าครับผม….