rucha

rucha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamenuchkaren
สมาชิกเลขที่7804
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

วันเดือนปีเกิด      วันที่  14  ตุลาคม     2519   (ตามข้อเท็จจริง) 

วันเดือนปีเกิด       วันที่  11 มกราคม   2520  (ตามทะเบียนราษฎร)

วุฒิการศึกษา       ปวช.ช่างเทคนิคสถาปัตย์  โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค  กรุงเทพฯ / ปวส.1 ช่างเทคนิคสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่

องค์กรที่สังกัด    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (องค์กรชาวบ้าน) ตำแหน่ง  ผู้ประสานงาน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อเพื่อส่งเอกสารได้ในปัจจุบัน :  ที่สำนักทะเบียนอำเภอหัวหิน  ถนนเพชรเกษมแนวใหม่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110 

·        ปี  ..2541 – 2542   ร่วมสอนหนังสือเด็ก ๆชนเผ่ากะเหรี่ยง ในเครือข่ายโรงเรียนธรรมชาติ จ.เพชรบุรี

·        ปี  ..2542   ร่วมประสานงานการเรียกร้องสิทธิของชุมชนที่ถูกอพยพ  กรณีการอพยพบ้านสวนทุเรียน

·        ปี  ..2543 -   จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร่วมกับชาวบ้านสวนทุเรียนในโครงการช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง จ.เพชรบุรี  และ  .ประจวบคีรีขันธ์   และ ได้รับเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงระดับอำเภอ อำเภอหัวหิน   ในตำแหน่ง  ผู้ประสานงานชาวเขา  ระดับตำบล   .ห้วยสัตว์ใหญ่   และ ต.บึงนคร  .หัวหิน

·        ปี  ..2545 – 2546  จัดทำโครงการสำรวจชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายใต้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเป็นอาสาสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

·        ปี  ..2546 – 2547  ได้จัดทำโครงการโครงการช่วยเหลือและสำรวจกลุ่มชาติพันธ์-ชนเผ่ากะเหรี่ยง ในการกำหนดสถานภาพบุคคลตามกฎหมายไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสำเร็จโครงการเมื่อต้น 2548  รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 1800 พันชีวิต

·        3  .. ..2548  - 28  กุมภาพันธ์  ..2549  ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกับมูลนิธิกระจกเงา  ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและสถานภาพบุคคลของชนกลุ่มน้อยผู้ประสบภัยสึนามิ   ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชุมชน

·        พ.ค. พ..2549  - กุมภาพันธ์  2550  ปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์และศึกษาความเป็นไปได้ในการขจัดปัญหาการจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนผู้ประสบภัยสึนามิ   ในหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยสำรวจสถานการณ์