ความเห็น 430624

ไม่อยากให้คนไข้กลับไปโดยไม่ได้รับการรักษา

ผู้เข้าชมที่เป็นคนไข้คนหนึ่ง
IP: xxx.246.68.5
เขียนเมื่อ 

      ในกรณีเช่นนี้  ผมคิดว่า  ก่อนให้นักศึกาลงคลินิก  ให้มีการทบทวนสิ่งที่ต้องรู้ก่อนระหว่างอาจารย์กับศิษย์เพราะบางคนทบทวนมาแล้วอาจจะตกหล่นไป  ตกใจเป็นความสุดวิสัยจริงๆ  ซึ่งทบทวนแล้วก็จะทำให้ไม่มีคำว่าไม่รู้อีก 

       การให้คนไข้ที่นักมาไม่ได้ทำการรักษากลับไป  ทำให้คนไข้เสียเวลา  เสียค่ารถ   เสียความมั่นใจในสถาบัน  เป็นเหตุทำให้คนไข้ไม่อยากเข้ารับการรักษาที่คลินิกที่นักศึกษาทำ  ขาดความเชื่อมั่น   ส่งผลให้ในอนาคตคนไข้คงจะผิดนัดเรื่อยๆ   หรือไม่เข้ารับการรักษาที่นี่   ทำให้นักศึกษาจิตตก  ไม่มีคนไข้   สถาบันผลิตทันตแพทย์ที่จิตไม่สมบูรณ์   ซึ่งผลนี้เสียหายร้ายแรงต่อคณะโดยตรงเลยนะครับ    

     แตหากนักศึกษาไม่ไหวจริงๆ   แม้คำถามง่ายๆ  ตอบไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงต่อคนไข้  ก็ควรให้มีอาจารย์ทำการรักษาคนไข้รายนั้นกลับไป  อย่างน้อยก็ไม่เสียเที่ยวที่มาครับ

   ความคิดเห็นของผมคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การรักษา  และการเรียนของนักศึกษาได้มีการปรับกันนะครับ   เพื่อความสุขของทั้งคนไข้และทันตแพทย์เองครับ      ผมคิดเป็นอย่างไรแสดงความเห็นได้ครับอาจารย์ และนักศึกษา  ขอบคุณครับ