HRM HRD : ภาพรวมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ยม
การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อำนาจ 5 อย่าง ทฤษฎี 6 ท หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีอยู่ใน บล็อกนี้ ครับ

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 สวนสุนันทาฯ และท่านผู้อ่านทุกท่าน   

    ยม Mr.Yom

ผมเปิดบล็อกนี้ ขึ้นมา เพื่อ โฟกัส องค์ความรู้เกี่ยวกับ  ภาพรวม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ให้เข้าไป สอนและแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ แก่นักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นการสอนเต็มวัน  นักศึกษามีความตั้งใจมากกับการเรียน และมีความขยัน ศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม เป็นอย่างดีสาระใน บล็อกนี้ คัดมาจากwww.ChiraAcademy.com ในหน้าที่http://gotoknow.org/blog/chirakm/72325  แต่จะคัดมาหรือ โฟกัส เฉพาะในส่วนที่ผมสอน และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ผมให้ไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเฉพาะประเด็น ภาพรวม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชนและง่ายที่นักศึกษาและท่านผู้สนใจจะให้เห็นศักยภาพการเรียนรู้ และความตั้งใจของนักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย และขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ home page องค์ความรู้ ด้าน HR ที่ยิ่งใหญ่ ของ ศ.ดร.จีระ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ โดยท่านสามารถเข้าไปที่ www.ChiraAcademy.com

ส่วนในบล็อกนี้ ผมสะดวกที่จะแก้ไข หรือใส่ภาพได้มากขึ้น ไม่เปลืองเนื้อที่ ในบล็อก ของอาจารย์ โดยนำภาพที่ไม่ได้ลงในบล็อกของอาจารย์ มาลงในบล็อกนี้ สะดวกต่อการจัดเรียงข้อมูล ตัวอักษร ให้นักศึกษา และลงภาพได้มากขึ้น เพราะเป็นเจ้าของบล็อกเอง มี code ที่จะแก้และต่อเติมได้สะดวก ยิ่งขึ้น 

เนื้อหาสาระ ในนี้ ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน ผู้สนใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน และ นักศึกษาที่ต้องการหาความรู้และประสบการณ์ด้าน HRM&HRD  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยเราให้กว้าหน้าต่อไป

  

ยม
ยม

ยม Mr.Yom

ภาพ 1-2-3   ในห้องเรียน MPA รุ่น 3 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การให้ความสำคัญกับผู้เรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารและพัฒนาคน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเป็นส่วนร่วม เพิ่มคุณภาพในการรับรู้

     

ยม MPA 3 สวนสุนันทา

ยม MPA 3 สวนสุนันทา

ยม MPA 3 สวนสุนันทา
ยม MPA สวนสุนันทา

ภาพ 4-5-6-7   นักศึกษา นั่งเรียนเป็นกลุ่ม สนทนากันระหว่างเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ความรู้กันและกัน วิทยากรนำ สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ตื่นตัว พร้อมเรียนรู้ มีสติ ปัญญา กับการจำลองสถานการณ์ การบริหารหน่วยงานเล็ก ๆ ในห้องเรียน การให้มีส่วนร่วมในการบริหาร การทำงานเป็นทีม การส่งเสริมความสุขในหน่วยงาน การให้เกียรติผู้เกี่ยวข้องททั้งภายในและภายนอก เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม  

ขอบคุณ ศ.ดร.จีระ ที่ท่านให้โอกาส ทั้งครูและศิษย์ ได้เรียนรู้ ได้พบสิ่งใหม่ ๆ  ให้นักศึกษา ได้ไปศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ณ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา ต่อสังคมและประเทศชาติของเรา

 ยม

 ยม MPA3 สวนสุนันทา

ยม

ยม MPA3 สวนสุนันทา

   ยม MPA สวนสุนันทา

 Mr. Yom MPA 3 สวนสุนันทา
ยม ศ.ดร.จีระ 
MPA 3 สวนสุนันทา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#hrm#hrd#mpa

หมายเลขบันทึก: 73337, เขียน: 18 Jan 2007 @ 22:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นักศึกษา MPA สวนสุนันทาฯ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

วันนี้ ผมได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.จีระ ให้เข้าไปสอน นักศึกษา MPA ที่สวนสุนันทา  ขอขอบคุณ ศ.ดร.จีระ ที่ให้เปิดโอกาสให้ผมได้มีส่วนร่วมกันการเรียน การสอนครั้งนี้  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรู้จักนักศึกษาทุกคน 
ในวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผมได้พูดถึง ภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  โดยเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน มีกรอบแนวทางสอน สรุปได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ยุคโลกาภิวัตน์ กับ HRM, HRM processes
 •  การเปลี่ยนแปลง + ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ HRM 
 • การบริหาร HRM บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
 •  ความหมาย HRM  ภาพรวมกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐและเอกชน
 • แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันและอนาคต
 •  หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่  หลักธรรมาภิบาล หลักเน้นคุณภาพ ผลงานฯ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 •  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการ
 •   ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการจัดทำ 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Development

 • ความหมายของ HRD
 • การฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 •   แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • การบริหารจัดการจริยธรรมในทรัพยากรมนุษย์
 •  การจูงใจ MOTIVATION 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 •  แบ่งกลุ่ม อภิปราย
 • ประเด็นที่ 1 วันนี้ เรียนรู้ ได้ประเด็นอะไร ที่ตนเองได้ และสนใจ อย่างน้อย 3 ประเด็น
 •  ประเด็นที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ของรัฐ ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  3 ข้อ
 • ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะให้รัฐบาล องค์การ ฯ ในการแก้ไขปัญหา ให้ภาครัฐ 3 ข้อ
 •  ตอบ ข้อซักถาม 

 กำหนดส่ง blog (รายงานเดี่ยว ใน 3 ประเด็นที่กล่าวมา) ส่งได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 ม.ค.-19 ม.ค. 2550

 

ผมแนะนำให้นักศึกษาเพิ่มเติมจากที่ผมแชร์ไอเดีย เกี่ยวกับ HRM และ การเป็นผู้นำ จากหนังสือ Good to Great หรือที่ http://gotoknow.org/blog/HRM-YOM5/57899 และแนะนำให้รู้จักค้นคว้า หาความรู้จากฺBlog ของอาจารย์ในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยอื่น ที่อาจารย์ไปสอน และแนะนำให้นักศึกษาค้นหาความรู้จาก www.google.com  ทุกวัน

การอภิปรายกลุ่ม ในส่วนที่ 4 ทั้ง 3 ประเด็น  เพื่อต้องการให้นักศึกษา ฝึกจับประเด็นในสิ่งที่เรียน ในภาพรวมของ HR ฝึกให้ คิด วิเคราะห์และเสนอแนะอย่างเป็นระบบ ว่าเรียนแล้วได้อะไรไปบ้าง และต้องการศึกษาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนว่า ใครมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้มากน้อยอย่างไร 

ขอให้นักศึกษา ตั้งใจตามทฤฎี 6  ท. ที่ให้ไว้ กำหนดกรอบแนวความคิดใหม่ ว่า

"ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ เราจะหาหนทางแห่งความสำเร็จ" 

"ไม่พูด อ้างว่า ไม่มีเวลา พูดได้ว่าจะทบทวนแผนงานใหม่ และทำให้ดีขึ้น" 

หากนักศึกษา สงสัยประการใด เกี่ยวการส่ง blog สอบถามมาได้ที่ผม ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน ครับ 

นักศึกษาที่ถ่ายภาพไว้  ช่วยกรุณาส่งภาพมาให้ที่ Email address ผมด้วยจักขอบใจเป็นอย่างยิ่ง

 

สวัสดี

ร้อยตรีหญิง ผลึกพร อนันตพงษ์ รหัสนักศึกษา 49038010018 เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 23:15 (137632)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

การบ้าน เสนอ อาจารย์ ยม  นาคสุข

เรียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2550 
ประเด็นที่ 1 วันนี้เรียนรู้ ได้ประเด็นอะไรที่ตนเองสนใจ
ตอบ  การสร้างอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่มี 5 ข้อได้แก่-        
 • อำนาจสร้างได้ด้วยการให้ เช่น ให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ทาน และให้ความรัก-        
 • อำนาจสร้างได้ด้วยการติ เช่น ติเพื่อปรังปรุงข้อบกพร่องให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องดูเวลาสถานที่บุคคลให้เหมาะสม
 • อำนาจสร้างได้ด้วยการเป็นผู้รู้มากกว่า เช่น เมื่อมีโอกาสต้องโชว์ ก็พร้อมที่จะกล้าแสดงออก-        
 • อำนาจสร้างด้วยการอ้างอิง เช่น อ้างถึงคำสั่ง หรืออ้างถึงงานที่เกี่ยวข้อง-         อำนาจสร้างด้วยทางนิติกรรม เช่น ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้ง และมติในที่ประชุมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ 

ประเด็นที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 3 ข้อ

ตอบ 

 1. - คน และระบบพัฒนาเทคโนโลยี แต่ไม่พัฒนาคน  
 2. อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คนๆเดียว-
 3. อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารประเทศ 

ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ภาครัฐ 3

ข้อตอบ  -

 1. ผู้บริหารต้องเปิดใจและเปิดโอกาสให้ลูกน้องรวมทั้งข้าราชการมีส่วนร่วม-          
 2. ฝึกคนเพื่อรองรับเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ฝึกอบรมคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาคนให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี
 3. ใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น มีคุณธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้อง หรือเงินสินน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ รักองค์กรของตัวเอง และไม่มีความคิดอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้า
หลักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี (Good Governance)- หลักนิติธรรม- หลักคุณธรรม- หลักความโปร่งใส- หลักการมีส่วนร่วม- หลักความรับผิดชอบ- หลักความคุ้มค่า                
ศรีปัญญา วัชนาค เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 13:31 (138031)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

เรียน  ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ และอาจารย์ยม  นาคสุข

เป้าหมายที่ดิฉันมาเรียนปริญญาโท ที่นี่นอกจากจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 2 ปีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคม

ได้เครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความร้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน วิชาที่คาดหวังสูงเป็นพิเศษในหลาย ๆ วิชาคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากตรงกับงานที่รับผิดชอบมากที่สุด

จากการเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ ศ.ดร.จีระ และ อจ.ยม เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค. 50 ดิฉันได้รับความร้ใหม่ ๆ มากมายหลายเรื่อง เช่น เรื่องวิธีการคิด 4 แนวคือทำอะไร ทำอย่างไร  ทำเพื่อใคร  ทำแล้วได้อะไร Framework  and Concept ตามทฤษฎี4L's  

 การสร้างอำนาจ 5 ประการ  ทฤษฎี  6 ท   ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับองค์คือ P E S T   และที่ชอบมากทีสุดคือ ทฤษฎี 2 R ได้แก่  Realityมองความจริง และ Relevance ตรงประเด็น  

เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะไม่มองความจริงและแก้ไขไม่ตรงประเด็นมีการประชุมคณะกรรมการมากมายหลายคณะเพื่อแก้ไขปัญหาจะมีการพูดกันมากมายแต่จะมีกี่คนที่ศึกษาหาข้อมูล  ทำการบ้าน และร้ความจริงแต่ไหน ตรงประเด็นหรือไม่   ชอบมีข้อสังเกต แต่ไม่มีข้อเสนอ

แนวทางการแก้ไข  ควรนำ  2R ไปใช้ ชอบมากที่ อาจารย์พูดว่าสิ่งสำคัญและยากที่สุดคือการนำความร้ที่ได้รับไปใช้กับความจริงตามสภาพแวดล้อม

สรุปสิ่งที่ได้รับจากอาจารย์นอกจากความร้ทางวิชาการแล้ว ยังได้ประสบการณ์ดี ๆ มากมาย ที่สำคัญคือทัศนคติที่ดีในการคิด วิเคราะห์  การมองปัญหา   ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีกับตนเองโดยต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมตนเองก่อน  ดังนี้

 1. ต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ ให้ สด  ใหม่  ทันสมัย อย่เสมอ 
 2. นำศาสตร์สาขาต่าง ๆ  มาบูรณาการ  พุทธศาสตร์ ฆเข้าได้กับทุกเรื่อง และมองทุกเรื่อง 2 ด้านเสมอ ทั้งด้านบวก ด้านลบ
 3. การคิดให้คิดทางบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ มองปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้มองภาพใหญ่  คิดถึงส่วนรวมมากกว่าตนเอง
 4. งานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยทีม
 5. การทำงานทุกอย่างต้องมีเป้าหมายชัดเจน และดำเนินการตามขั้นตอน

ไม่ใช่การบ้านที่อาจารย์มอบหมายนะคะ  แต่เป็นความร้สึกดี ๆ ที่ประทับใจขอความกรุณา อจ. ยม ส่งแบบสอบถามเรื่องการวัดทัศนคติในการทำงาน ซึ่งจะให้เป็นวิทยาทานกับลูกศิษย์ และหากไม่รบกวนเกินไปถ้ามีเรื่องคุณภาพชีวิตกับการทำงานก็ขอความกรุณาด้วยนะคะ  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ก่อนจบขอบอกอีกครั้งว่าการได้เรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับอาจารย์ สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวังมากค่ะ 

สวัสดีค่ะ

ยม " MPA สวนสุนันทา" เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 13:35 (138037)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ศ.ดร.จีระ นักศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

นักศึกษาคนแรก ที่ส่งความคิดเห็นในสิ่งที่ผมขอไว้ คือ ร้อยตรีหญิง ผลึกพร อนันตพงษ์  ผมขอชื่นชม ให้เป็นนักศึกษาตัวอย่าง ในเรื่องของความรวดเร็ว เดี๋ยวนี้ ความเร็ว เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความสำเร็จ

 

อย่าลืมว่า การเขียน การพูด มี สาม steps คือ หนึ่ง เปิดประเด็น  สอง ดำเนินเรื่อง สามสรุป แสดงความเห็น เสนอแนะ

เมื่อเปิดประเด็นใน Blog ขอให้กล่าวถีง อาจารย์ผมด้วยทุกครั้ง คือ ศ.ดร.จีระ เพราะไม่มีท่าน ก็ไม่มีผมใน Blog นี้ ต้องขอย้ำ กับนักศึกษา

การดำเนินเรื่อง ต้องตรงประเด็นที่ขอไว้ คือ ได้เรียนรู้อะไร 3 ประเด็น  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในบ้านเรา มีปัญหาอะไร 3 ประเด็น  ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ป้องกันปัญหาดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประเด็น

 ตอนสรุป ควรต้องเสนอแนะ สั้น ๆ ว่ามีความเห็นอย่างไร สรุปได้อย่างไร

 

ขอให้นักศึกษา ใช้แนวทาง 6 ท. ที่ให้ไว้ มาใช้ จะทำให้ทำได้ดียิ่งขึ้น

 ขอให้นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านโชคดี

สวัสดี

ยม

วิไลวรรณ วิไลเลิศ รปม.รุ่น 3 รหัส 49038020016 เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 21:16 (138320) เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 22:07 (138376)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 
 

เรียน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และอาจารย์ยม นาคสุข

 

 

จากการเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2550  ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากมาย  อาจารย์ยม ได้มอบหมายงานให้ส่งทาง Blog ทำให้กลับมาทบทวนว่าแต่ละวันเรียนแล้วได้อะไรบ้าง เป็นวิธีการที่ดีมาก  ความจริงได้รับความรู้หลายเรื่อง แต่จะสรุปจำนวน 3 ประเด็น ๆ ละ 3 ข้อ ดังนี้

 

ประเด็นที่ 1 สิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้ประโยชน์ และสนใจมาก 3 เรื่อง ได้แก่

 1. รู้ภาพรวมระบบและกระบวนการ HRM และ HRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HRM และต้องพัฒนาตนเองก่อน
 2. ได้รู้ทฤษฎี 6 ท. เทคนิคการสู่ความสำเร็จและก้าวหน้า - ท้าทาย ทำงานที่ยากท้าทาย - ท่าทีที่ดี ดิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี พฤติกรรมดี บุคลิกดี - เที่ยงธรรม มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล มีธรรมทุกเรื่อง - ทองแท้ ซื่อสัตย์ สุจริต เสมอต้นเสมอปลาย - ทบทวน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา - ทำ ลงมือทำทุกข้อด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ต่อเนื่อง ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าตั้งใจจริง ทุกอย่างทำได้
 3. ได้แนวทางการวิเคราะห์ตนเองเพื่อวางแผนและกำหนด เป้าหมายในชีวิตว่าจะทำอะไรดี ๆ ให้ตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวมได้

 

 

ประเด็นที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ มีปัญหาอะไร 3 ข้อ

 1. ไม่มีการวางแผนพัฒนาข้าราชการ ให้มีความรู้และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
 2. ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม การพิจารณาความดีความชอบยังใช้ระบบอุปถัมภ์ ทำให้ผู้ที่ตั้งใจทำงานหมดขวัญและกำลังใจ 
 3.  ค่าตอบแทนต่ำไม่สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

 1. หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ขรก. และมีแผนพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนี่อง และลงทุนเรื่องพัฒนาคน เทคโนโลยี ให้ งปม.อย่างเพียงพอ เปลี่ยนวิธีการพัฒนา จากเดิมที่มีแต่การอบรม เมื่อกลับไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นวิธีการทดลองจาก Case Study และลงมือทำเป็นทีม นำทฤษฎี 4 L’s มาประยุกต์ใช้ได้
 2. นำหลักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า มาใช้และมีการติดตามประเมินผลจริง ๆ เช่น นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ตามหลักการข้างต้น
 3. การทำงานของภาครัฐที่มีผลกระทบกับสังคมและประชาชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ต่อเนื่องและทั่วถึงทุกภาคส่วน เช่น กรณีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เป้นต้น

 

 ข้อเสนอแนะเป้นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง เป้นการแก้ไขปัญหาโดยนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ อาจารย์กรุณาให้คำแนะนำด้วย   

ขอบคุณค่ะ

 

 

วิไลวรรณ วิไลเลิศ

 

081 3099367  

 

[email protected]   

ศรีปัญญา วัชนาค รปม. 3 รหัส 49038010022 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 00:49 (138454)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

เรียน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อาจารย์ยม นาคสุข

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับอาจารย์ ศ.ดร.จีระ และอาจารย์ยม  นอกจากได้ความรู้มากมายแล้ว ยังมีโอกาสอ่านหนังสือทรัพยากรมนุษย์พันธ์แท้ ซึ่งมีเนื้อหาและสาระที่ดีมาก และเกิดประโยชน์อย่างมาก หากนำไปประยุกต์ใช้ เริ่มตั้งแต่ วิธีการคิด

 • คิดไกลมองเป้าหมายระยะยาวอย่างชัดเจนว่าการพัฒนา ทรัพยากมนุษย์ต้องใช้เวลาแต่จะเกิดผลดีกับประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 • คิดถึงงานและเป้าหมายและผลที่จะได้รับก่อนคิดถึงเรื่องเงิน
 • การทำงานคิดถึงคุณภาพของงานมากกว่าเรื่องทุน  
 • เกิดมาเพื่อจะเรียนและเรียนรู้อย่างสนุกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 • เป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าไม่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ตลอดเวลามองตนเองน้อยลงมองคนอื่นรอบข้างมากขึ้น
 • คนเก่งต้องยึดมั่นในศีลธรรม คุณธรรม

                       ฯลฯ

ทฤษฎีการเรียนรู้ 4L’s ของท่านพารน

 • Village that learn - หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้
 • School that learn - โรงเรียนแห่งการเรียนร
 • ู้ Industry that learn - อุตสาหกรรมแห่งการเรียนรู้
 • Nation that learn - ชาติแห่งการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้4L’sจากประสบการณ์การทำงานจริง ศ.ดร.จีระ

 • Learning Methodology - เข้าใจวิธีการเรียนรู้
 • LearningEnvironment-สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
 • Learning Opportunity - สร้างโอกาสในการเรียนรู้
 • Learning Community - สร้างชุมชนในการเรียนรู้

หากสามารถนำแนวการคิด และทฤษฏี 4 L’s ของอาจารย์ทั้งสองท่านไปปรับใช้โดยเริ่มต้นกับตนเอง

และครอบครัวก่อน ค่อยขยายไปในชุมชน องค์กร เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติในระยะยาว จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

์ในประเทศได้อย่างยั่งยืนทำให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับโลกภายนอกได้หากจะให้ได้ผลดีกับเยาวชน

ซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ ต้องนำไปใช้กับการศึกษาของประเทศไทยทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่หลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล เน้นให้มีการคิดหาข้อมูลความจริง หัดคิดวิเคราะห์ วางเป้าหมายและแผนการทำงาน สร้างโอกาสการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ถือเป้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องใหญ่และสำคัญที่สุด

 ปัจจุบันหน่วยงานทุกแห่งจะสร้าง KM ไปสู่ LO แต่จะมีใครกี่คนที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหากไม่เริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เป้นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ตรงประเด็น และไม่นึกถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

หากจะพํัฒนาทรัพยากรมนุษย์จริงจะต้องเริ่มให้ตรงประเด็น การเรียนรู้จะต้องรู้ภาษาอย่างน้อย ภาษาไทยให้ถูกต้องเพราะเป็นรากฐาน ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ให้ทันโลก รู้เทคโนโลยี และทีสำคัญจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้วย เป้าหมายคือคุณภาพของคนคู่กับคุณธรรม

สวัสดีค่ะ

ศรีปัญญา

[email protected]

นุชรี อรรถีโภค รปม.3 รหัส 49038010001 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 08:30 (138547)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม  นาคสุข

จากวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.50 อาจารย์ได้ให้เกียรติแก่นักศึกษา MPA ที่สวนสุนันทา ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ที่สนใจมีอยู่ 3 ประเด็น         

ประเด็นแรก ได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์       

 •  ยุคดั้งเดิม บุคคลเสมือนเครื่องจักร คือทำงานโดยใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวทำงานตามสั่ง
 • ยุคต่อมา เริ่มมองว่าบุคคลเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของประเทศได้รับการศึกษามากขึ้นสามารถทำงานได้โดยที่รู้หน้าที่ของตัวเอง
 • ยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่าบุคคลเป็นทรัพย์สินขององค์การ คือเมื่อมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็ต้องรู้จักที่จะรักษาเอาไว้  

ประเด็นที่สอง คือ รู้จักต้นทุนของมนุษย์ว่าเริ่มมีต้นทุนตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาด้วยการเอาใจใส่ดูแลเขา เพราะถือว่าลูกคือสมบัติของประเทศ       

ประเด็นที่สาม คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วไม่เกิดจริยธรรม คือความล้มเหลว        การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีปัญหาอะไรบ้าง       

 1. ปัญหาในเรื่องระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่กำเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในองค์กรภาครัฐ       
 2. เทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาแต่ไม่ได้พัฒนาคนที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยี      
 3. อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้นำเพียงคนเดียวทั้งๆที่มีการกระจายอำนาจไปแล้วแต่ไม่ได้มอบอำนาจในการตัดสินใจให้ด้วย       

แนวทางการแก้ไขปัญหา       

 1. ผู้บริหารควรจะเปิดใจที่จะเปิดใจให้กว้างเป็นผู้บริหารสมัยใหม่
  นำกระบวนการ
  HRM มาใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ INPUT       PROCESS        OUTPUT 
 2. พัฒนาคนให้เข้าใจถึงระบบการทำงานของเทคโนโลยีก่อนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามา ใช้การฝึกอบรมเข้ามาช่วย       
 3. ใช้การสร้างอำนาจ 5 อย่าง ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย คือ  
 • อำนาจสร้างได้ด้วยการให้ คือการให้โอกาสให้ความรู้ ให้อภัย
  ให้ความเป็นกันเอง ฯลฯ 
   
 • อำนาจสร้างได้ด้วยการติ คือติให้ถูกเวลาสถานที่ติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่าติดต่อหน้าคนเยอะเพราะผู้ได้รับการติจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง  
 • อำนาจสร้างได้โดยการเป็นผู้รู้มากกว่า เมื่อมีโอกาสต้องถามรู้มากกว่าที่จะแสดงออก เพราะการถามไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนโง่แต่เพื่อความรู้มากกว่า
 • อำนาจสร้างด้วยการอ้างอิง อย่างเช่นอ้างถึงคำสั่ง หรือผู้บังคับบัญชา อ้างถึงผู้ที่เชื่อถือได้
 • อำนาจสร้างได้ทางนิติกรรม คือได้รับการแต่งตั้งเลือกสรรมาแล้วว่าเหมาะสม  
วรวรรณ ส่องพลาย รปม.3 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 09:25 (138569)
IP: xxx.9.164.90
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์จีระ และอาจารย์ยม

 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2550 ได้เริ่มเรียนกับอาจารย์จีระ เริ่มแรกรู้สึกแปลกๆที่เรียนรูปแบบของอาจารย์รู้สึกค่อนข้างเครียดและค่อยเริ่มเข้าที่เข้าทางช่วงบ่าย

อาจารย์สอนแบบทุกคนต้องมีส่วนร่วมเหมือนกับการทำงานเป็นทีม ให้มีความคิดตลอดเวลา การคิดเป็น คิดจากข้อมูลที่อาจารย์สอน มาเป็นความรู้และ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อรู้ปัญหาและแก้ไขได้ ตื่นตัวทุกวินาที ต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

เริ่มเข้าใจอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้วิธีการสอนเหมือนกับการให้นักศึกษารู้จักพัฒนาตนเอง ไม่เรียนแบบเดิมๆ แล้วก็ผ่านไป

ส่วนเรียนกับอาจารย์ยมเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2550  ก็ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนมาก พยายามเน้นในสิ่งที่ดี ที่ควรปฎิบัติ และให้แนวทางไว้หลายๆอย่าง คล้ายๆอาจารย์จีระ  เช่น รัฐประศาสนสตร์ต้องเรียนข้ามศาสตร์อื่นๆด้วย  ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร

รู้สึกได้เลยว่าอาจารย์ทั้งสองรู้สึกเข้าใจในส่วนลึกของคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่บางคนมองอย่างไม่มีความหมาย   ถ้าทุกคนเข้าใจแบบที่อาจารย์สอน คงมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นอีกมากมายในโลกนี้

 

ในส่วนที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้งสองแค่ 2 วันได้รับความรู้สึกดีๆ ความรู้ดีๆ ทีมีคุณค่าต่อตัวผู้รับมากมาย สามารถจะนำมาใชัในหน่วยงานได้ และหวังจะได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกๆคน                   สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ยม และสามารถนำไปปฎิบัติได้

 1. หลักธรรมมาภิบาล เป็นหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี Good Governance  ทั้ง 6 ข้อ เป็นสิ่งที่ดีถ้าปลูกฝัง บ่มเพาะเข้าไปในจิตสำนึกของทุกคนในองค์กรหรือบุคคลทั่วไป
 2. การสร้างอำนาจ 5 อย่างซึ่งต้องสร้างและต้องรักษา ต้องใช้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดบารมีได้ เหมือนท่านพารณท่ใช้ปฏิบัติกับพนักงานในเครือซีเมนต์ไทย
 3. การใช้ชีวิตของคน ต้องมีการวางแผนไม่ว่าจะทำเรื่องใด เพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของรัฐ ปัญหาที่พบ

 1. ระบบการศึกษา ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กๆไม่ได้รับทุกคนอย่างถูกต้องและยุติธรรม  เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสถานะภาพของผู้ปกครอง
 2. ข้าราชการปฏิบัติงานตามแบบเดิมๆ แม้จะมีการปฎิรูประบบราชการแล้ว ซึ่งอาจจะมาจากข้าราชการอายุมาก หรือพวกที่เข้ามาแบบมีเส้นสาย
 3. นโยบายขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรัฐบาล

แนวทางแก้ไขปัญหา

 1. กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นจริงเป็นจังที่จะทำระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นกับเด็กๆทุกคนไม่มีข้อยกเว้น เป็นภาคบังคับหรือเป็นกฎหมายที่พ่อแม่ต้องให้ลูกให้เรียนหนังสือทุกคน เพราะการเรียนรู้ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ที่จะโตไปในวันหน้า คนจะมีคุณภาพได้อย่างไร   อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ
 2. รัฐบาลเมื่อมีการปฎิรูประบบราชการ ต้องมีการตรวจสอบและวัดผลงานใหม่ เอาประเภทใครดีใครอยู่  การรับคนเข้ามาทำงานต้องมีการสอบคัดเลือกจริงจัง จะได้คนดี ซึ่งสามารถที่จะทำงาน และพัฒนาปรับปรุงระบบราชการก็จะดีขึ้น และเมื่อมีคนดี มีจริยธรรม ระบบราชการจะโปร่งใส    ตรวจสอบได้  จะไม่มีเรื่องคอรัปชั่นกิดขึ้น
 3. นโยบายรัฐบาล ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลชุดใด หากรัฐบาลเปลี่ยนแปลง  น่าจะนำนโยบายเดิมมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม       เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และจะเพิ่มเติมสิ่งใหม่ก็เพิ่มเติมไป
 

สรุปถ้าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฎิบัติ ข้าราชการ เอกชน ถ้าเรียนรู้ว่าตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีค่าต่อตนเองและผู้อื่น เป็นคนดี มีจริยธรรม ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้าได้

 

วรวรรณ  ส่องพลาย

 

081-6564286

 [email protected]
เขียนเมื่อ 

สวัสดี  นักศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

ขณะนี้ มีนักศึกษา เขียนแชร์ความรู้มา 6 ท่านแล้ว ขอชื่นชม ว่าท่านมีความตั้งใจสูงติดอันดับ ท๊อป 6 ได้แก่ 
1.    ร้อยตรีหญิง ผลึกพร อนันตพงษ์ รหัสนักศึกษา 49038010018 เมื่อ อ. 14 ม.ค. 2550 @ 23:15 (137632)
2.    ศรีปัญญา วัชนาค รปม. รุ่นุ 3 รหัสนักศึกษา 49038010022 เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 13:43 (138044)
3.    วิไลวรรณ วิไลเลิศ รปม.รุ่น 3 รหัส 49038020016 เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 21:16 (138320)  
 4.    นันทพร สิงห์ตุ่ย MPA รุ่น 3 ม.สวนสุนันทา เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 08:09 (138536)
5.    นุชรี อรรถีโภค รปม.3 รหัส 49038010001 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 08:30 (138547)
6.    วรวรรณ ส่องพลาย รปม.3 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 09:25 (138569)  
โดยรวมเห็นความตั้งใจเขียนได้ดี  โดยเฉพาะนักศึกษาวรวรรณ  ส่องพลาย  เขียนเรียบเรียงได้ดี   คือเปิดประเด็น ดำเนินเรื่อง และสรุป เสนอแนะ ได้ดี ครบถ้วนกระบวนการที่แนะนำไว้ 
อย่างไรก็ตาม ตอนเสนอแนะ มีหลักการว่าควรต้องให้โดดเด่น เหมือนหัวมังกร  ตอนที่เสนอแนะ กับตอนสรุป จะต่างกัน สรุปเหมือนหางมังกร  แต่ตอนเสนอแนะ ควรให้เป็นหัวมังกรอีกครั้ง เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ติดตามต่อไป ครับ 
อย่าลืมว่า การเขียน การพูด มี สาม steps คือ หนึ่ง เปิดประเด็น  สอง ดำเนินเรื่อง สามสรุป แสดงความเห็น เสนอแนะ และถ้าจะให้ดี ควรคิดสร้างสรรค์ต่อยอดแนวคิดของอาจารย์  เมื่อเปิดประเด็นใน Blog อย่าลืมที่จะกล่าวถีง อาจารย์ผม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วยทุกครั้ง เพราะไม่มีท่าน ก็ไม่มีผมใน Blog นี้ ต้องขอย้ำ กับนักศึกษา อาจารย์เป็นผู้กระตุ้นให้ผมเขียนและทำ Blog เป็น  และหากนักศึกษาเห็นผม เก่งและดี นั่นคือ เป็นเพราะอาจารย์ สอนมา  และทุกวันนี้ ผมก็ยังเรียนรู้กับ อาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ การเรียนในห้องเรียนจบแล้ว แต่การเรียนของผม เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะชีวิตคือการศึกษา รักความก้าวหน้า ต้องหมั่นศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาไม่กำหนดรูปแบบ และวิธีการ แต่เน้น องค์ความรู้และบูรณาการ เพื่อหวังนำไปพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ 
 

การดำเนินเรื่อง หรือเขียน Blog ผมขอย้ำ เราต้องฝึก ต้องตรงประเด็น   สิ่งที่ผมขอให้นักศึกษาร่วมแชร์ความรู้ ตามที่ขอไว้ คือ ได้เรียนรู้อะไร 3 ประเด็น  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในบ้านเรา มีปัญหาอะไร 3 ประเด็น  ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ป้องกันปัญหาดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประเด็น

ตอนสรุป ควรต้องเสนอแนะ สั้น ๆ ว่ามีความเห็นอย่างไร สรุปได้อย่างไร มีอะไรที่จะต่อยอดได้หรือไม่ 

 ขอให้นักศึกษา ใช้แนวทาง 6 ท. ที่ให้ไว้ มาใช้ จะทำให้ทำได้ดียิ่งขึ้น
 • ท.ที่ 1 ท้าทาย ในที่นี้หมายถึง กล้า อาทำงานที่ยากกว่า
 • ท.ที่ 2 ท่าที  มีท่าทีที่ดี หากเรามีความคิดดี มักจะตั้งโจทย์หรือคำถามที่ดี ก็จะได้คำตอบที่ดีและวิธีการที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จได้ดี
 • ท.ที่ 3 เที่ยงธรรม จริยธรรม คุณธรรมต้องมี
 •  ท.ที่ 4 ทบทวน หมั่นทบทวน
 • ท.ที่ 5   ทองแท้ ทน  พูดแล้ว ทำ เสมอต้นเสมอปลาย อดทน
 • ท.ที่  ทำ  ทั้ง 5 ท.จะไม่เกิด ถ้าไม่ทำ ทำ ทำด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ฯ
ขอให้นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่านโชคดี  สวัสดี

 

นันทพร สิงห์ตุ่ย เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 16:00 (138827)
IP: xxx.9.157.33
เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์ยม นาคสุข             การเรียนในวิชาการบริหารทรัพยากร ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 ช่วงท้ายชั่วโมงอาจารย์ได้สั่ง paper ไว้ 3 ประเด็น ซึ่งขอตอบคำถามดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 วันนี้ เรียนรู้ ได้ประเด็นอะไร ที่ตนเองได้ และสนใจ อย่างน้อย 3 ประเด็น

 ตอบ การเรียนรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนและจะนำความรู้ไปใช้ประโยช์ด้านการทำงานที่สนใจ 3 ทฤษฎีคือ1.)  ทฤษฎี  PEST ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ด้านคือ
 • Political การเมือง
 • Economy  เศรษฐกิจ
 • Socialสังคม วัฒนธรรม
 • Technology   เทคโนโลยี
  

1) ทฤษฎี  PEST ต้องหาความรู้หลายหลากด้านนำมาพัฒนาศึกษาเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งจากการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี ITสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์เชื่อมต่อของยุคโลกาภิวัตน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคน ทั้งชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐบาล ต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรู้ใหม่ และไอเดียใหม่ ๆ ทำให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์ 

  2.)  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) / หลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบด้วย 6 ประการหลักคือ
 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติรวมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ การปกครองภายใต้ กฎหมายมิใช่ กระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล
 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริตความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย
 3. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
 4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้ สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม
 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารตลอดจนข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจํา ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขทันที่
 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มคา ซึ่งจําเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชน  
  

3.) ทฤษฎีการพัฒนาธุรกิจ หมายถึง กิจการที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ กิจกรรมของธุรกิจ ตามทฤษฎี OM (Operation Management) มี 3 กระบวนการ คือ INPUT ,  PROCESS , OUTPUT

  
 • INPUT คือ กระบวนการนำเข้าทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่ คน วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือ เงินงบประมาณ และระบบการจัดการ ที่จะนำสินค้า/บริการเข้ามาสู่ห้างร้าน สถานประกอบการ 
 • PROCESS คือ กระบวนการผลิต กระบวนการขาย กระบวนการบริการ กระบวนการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • OUTPUT คือ ที่ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของงานขาย/งานบริการ ในกระบวนการขาย หรือบริการ ผู้ขาย ผู้ปฏิบัติงานต้องมีแนวคิดที่สำคัญคือลูกค้าและนายถูกเสมอเพราะเขาคือผู้มีพระคุณต่อผู้ปฏิบัติงาน
 

ประเด็นที่  2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  3 ข้อ

 

จากการอยู่รวมกันเป็นสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ในทุกด้าน ทำให้ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมักเกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งปัญหาที่น่าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือคน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก

           
 1. ปัญหาคุณภาพของคน ขาดภาวะผู้นำ ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ขาดโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  ปัญหาสังคม วัฒนธรรม โดยการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ สังคมได้รับการดูแล ขาดศีลธรรม สังคมการขาดความสัมพันธ์และความไว้วางใจกันระหว่างผู้คนในสังคม เช่น การคอร์รัปชั่น ขาด "ธรรมาภิบาล" (good governance) ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีมาโดยตลอดอันยาวนานจนกระทั่งปะทุรุนแรงให้เห็นในเวลานี้
 3. ปัญหาสภาพแสดล้อม ถูกครอบงำจากต่างชาติด้วยระบบ เช่น เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจาการปฏิรูประบบราชการ ปรับเปลี่ยนระบบราชการเป็นงานใหญ่ เป็นงานที่มีหลายด้านหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนการปรับปรุงระบบข้าราชการ จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานและจุดอ่อนของระบบราชการที่สั่งสมกันมานาน และการเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความเข็มแข็ง อันจะช่วยให้ ระบบราชการสามารถปรับตัวได้

 -------------------------------

 

ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะให้รัฐบาล องค์การ ฯ ในการแก้ไขปัญหา ให้ภาครัฐ 3 ข้อ

 
 1. หน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด กระบวนทัศน์ ในการแก้ไขวัฒนธรรมในองค์กรแบบเดิมในเชิงรุก โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจัดองค์กรแนวใหม่และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการและส่งเสริมข้าราชการผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านภาวะผู้นำที่ดีในองค์กร เพื่อการดำเนินงานเป้าหมายสูงสุด สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักประการสําคัญคือ การบริหารราชการเพื่อประโยชน สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ
 2. ผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลียนพฤติกรรมและทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 3. วางมาตรการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อเป้าหมายขององค์กรที่ใสสะอาด (ต้องติดตาม)·     
 

การเขียนสรุป paper  ทั้ง 3 ประเด็นนี้ ผู้เรียนจะนำไปใช้ในด้านการทำงาน ในชีวิตประจำวันและปรับใช้ในสถานการณ์จริงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านการเรียน ซึ่งถือว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ  ถ้ามีการวางแผนที่ดีเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเอง      ในอนาคตจะประสบแต่ความสำเร็จ

  

ส่ง Paper วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550

 

ผู้ส่ง นางสาวนันทพร สิงห์ตุ่ย 

 

รหัส 49038010002 

  

MPA  รุ่น 3 ม. สวนสุนันทา

 

08-1901-2543   

  [email protected]
นางสาวละอองแก้ว จันทร์เทพ เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 17:41 (138913)
IP: xxx.9.157.33
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม  นาคสุข    

 

จากการเรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม  2550       

ส่วนที่        1   จากการเรียนในวันนี้แล้วได้อะไรบ้าง ภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  พอสรุปประเด็น 1ได้ดังนี้ 

1. การสร้างอำนาจ 5 อย่าง คือ                        

 1.  อำนาจสร้างได้โดยการให้  ได้แก่  การให้โอกาส ให้อภัย ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้ความเป็นกันเอง ให้เกียรติ ฯลฯ ในวันหนึ่งๆต้องทำอย่างนี้กับลูกอาจจะทำไม่ทั่วถึงทุกคนแต่ต้องทำทุกวัน        
 2. อำนาจสร้างได้โดยการติเตียน แต่ต้องทำให้ถูกเวลา ถูกสถานที่ และถูกบุคล การติเตียนลูกน้องต้องทำไม่เกิน 3 ครั้ง
 3. อำนาจสร้างได้โดยเป็นผู้รู้มากกว่า เช่นลูกน้องทำงานผิดพลาด ต้องแนะนำในทางที่ถูกทันที เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเรารู้มากกว่าเขาและควรรู้มากกว่าเขาในหลายๆเรื่อง เช่น อาจรู้เรื่องกฎหมาย รู้เรื่องการบริหารฯล
 4. อำนาจอ้างอิง  เช่นเราได้รับเกียรติให้ติดตามเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ไปในที่ต่างๆ เมื่อมีคนมาเห็นเราบ่อยๆ ก็จะทำให้เรามีอำนาจ 
 5. อำนาจทางนิติกรรม คือการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในสายผู้บริหาร ต้องติดประกาศให้ทุกคนทราบ 

 

2. หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล( Good Governance)ได้แก่      

 • การใช้หลันิติธรรม       
 • การใช้หลักคุณธรรม               -
 • การใช้หลักความโปร่งใส จะทำอะไรต้องตรวจสอบได้               -
 • ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม               -
 • ใช้หลักความรับผิดชอบ ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน               -
 • ใช้หลักความคุ่มค่า ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและผลตอบแทนที่จะได้รับ 

3.  ทฤษฏี 6 ท ได้แก่                  

 • 1)     ท้าท้าย เมื่อมีงานทียากที่คนอื่นไม่ทำเราต้องกล้าที่จะทำ              
 • 2)     ท่าที  ต้องมีท่าที่ดี มาจากคิดดี ทำดี พฤติกรรมดี นิสัยดี บุคลิกภาพดี อนาคตที่ดีก็จะตามมา              
 • 3)     เที่ยงธรรม  ประกอบด้วยธรรมะ  คุณธรรม  หลักธรรมมาภิบาลต้องมี              
 • 4)     ทองแท้ เมื่อพูดอะไรต้องทำอย่างนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ตรวจสอบได้เสมอต้นเสมอปลาย               
 • 5)    ทบทวน ต้องทบทวนเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรไปและจะต้องทำอะไร การทบทวนจะทำให้จำได้มากขึ้น               
 • 6)    ทำ ต้องทำด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน

ถ้าเรามี 6 ทอเราจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง ลูกค้าจะต้องก็จะต้องเปลี่ยนเราเอง  

 

ส่วนที่ 2   ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ พอสรุปได้ดังนี้ี                                          

 1. คนไทยมีการศึกษาน้อย                
 2.  ปัญหาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้วัฒนธรรมจากโลกตะวันตก เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก               
 3. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้นำ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่จะบริหารแบบเก่าๆ ไม่ค่อยพัฒนา และผู้บริหารส่วนมากมาจากระบบอุปถัมภ์จึงต้องทำงานเพื่อสนองความต้องการของพรรคพวก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

  

ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา 

 1.  ต้องพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 2. ต้องช่วยกันรณรงค์และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยโดยจะต้องช่วยกันทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และคนในสังคมทุกคนช่วยกัน 
 3. ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ไม่ควรมาจากระบบอุปถัมภ์และควรจะมีความรับผิดและชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำควรมีหลักธรรมมาภิบาลและให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก     

นางสาวละอองแก้ว  จันทร์เทพ  รหัส 49038010008

นายจิรพัฒน์ ศรีจั่น รปม.03 รหัส 49038020013 เมื่อ 16/01/2007 เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 18:20 (138939)
IP: xxx.9.157.33
เขียนเมื่อ 
การบ้าน เสนอ อาจารย์ ยม นาคสุข 
เรียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2550
ประเด็นที่ 1 วันนี้เรียนรู้ ได้ประเด็นอะไรที่ตนเองสนใจ?
ตอบ                 
1.สนใจการวางแผนในการดำเนินชีวิต               
 2.Good Governance หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เช่น     
หลักธรรมภิบาล-        
 •  หลักนิติธรรม-        
 • หลักคุณธรรม-        
 • หลักโปร่งใส-        
 • หลักการมีส่วนร่วม-        
 • หลักความรับผิดชอบ-        
 •  หลักความคุ้มค่า

 

3.ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ-  

 • การเมือง-  
 • เศรษฐกิจ-  
 • วัฒนธรรม-  
 • เทคโนโลยีฯ

 

ประเด็นที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้าง?

ตอบ         

1.บุคลากรของภาครัฐไม่ดึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถ               

2.ภาครัฐยึดติดกับแบบแผนดั้งเดิม               

3.พนักงานในภาครัฐขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การ

 

ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ภาครัฐ?

ตอบ         

1.สร้างและสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานและเปิดโอกาสทางความคิดเห็นให้กับทุกๆคน               

2.จัดการฝึกอบรมและดูงานให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้การทำงานในชีวิตประจำวัน               

3.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์การ 

IP: xxx.9.157.230
เขียนเมื่อ 

เรียน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ อาจารย์ยม นาคสุข  

 

จากการเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2550 ดิฉันได้รับความรู้ใหม่ เกิดขึ้นมาก ในวันที่ 13 มกราคม 2550 ดิฉันไม่ได้เข้าเรียนชั่วโมงแรกของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เนื่องจากดิฉันต้องเข้าร่วมงานวันเด็กที่ทางองค์กรจัดขึ้นจึงไม่สามารถเข้าเรียนได้

มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบุญเอาเสียเลย (ขอยืมคำพูดอาจารย์ยม มาใช้หน่อยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ ) และก็มีความรู้สึกว่าเสียดายมากๆ ที่ท่านนำความรู้มาให้โดยไม่ต้องไปหาที่ไหน แล้วเราไม่สามารถได้รับความรู้นั้น  

ในระหว่างที่เรียน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม กับท่าน อาจารย์ยมดิฉันได้รับความรู้ที่แปลกใหม่และได้รับความรู้ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตให้บรรลุเป้าหมายว่าจะทำอย่างไร ควรมีการวางแผนอย่างไร ให้รู้จักวิธีการคิด การทำ การพูด พูดอย่างไร  

เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้าของทรัพยากรมนุษย์ในโลก อาจารย์ยมท่านได้นำมาบอกเล่าให้พวกเราฟัง ว่าเราจะวางแผนกับชีวิตอย่างไรจึงจะทำให้เรานำไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จ  

และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ยม  ทำให้พวกเรามีความคิดสามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างเช่นเรื่อง

 •  ภาพรวมระบบและกระบวนการ HRM
  และ HRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ HRM
  การสร้างอำนาจ
  5 อย่าง
 • หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับหลักธรรมมาภิบาล
 • ข้อ ซึ่งเป็นหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี Good Governance สามารถนำมาใช้ภายในองค์กรหรือกับบุคลากรและตัวเราได้
 • เครื่องมือบริหาร ตนเอง หลักทฤษฎี 6 ท. เทคนิคการสู่ความสำเร็จและก้าวหน้า
 • แนวทางการวิเคราะห์ตนเองเพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิต ว่าจะทำอย่างไร
   ปัญหาที่พบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ คือ ขอพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดภายในองค์กรที่ทำ  
  1. ผู้บริหารสูงสุดไม่มีอำนาจในการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจเองโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งการ ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ต่ำกว่าอีกหลายคนมองดูแล้วไม่ถูกต้องจึงทำให้หมดความเชื่อถือ
  2. การจัดคนเข้าทำงานส่วนมากมาจากระบบเส้นสายไม่คำนึงถึงความสามารถของบุคคลที่เข้ามาทำงานและจัดคนไม่ตรงกับตำแหน่ง ไม่มีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้คนที่มีความสามารถและมีความชำนาญในการทำงานหมดกำลังใจ
  3. ราชการไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานขาดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
    แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  1. ควรใช้หลักการสร้างอำนาจ 5 อย่าง มาปฏิบัติ ผู้นำถ้าไม่มีอำนาจหรือมีอำนาจมากเกิน การบริหารก็ไม่สามารถนำองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้ ควรใช้อำนาจของตนในสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นธรรม มีความเมตตา มีความเคารพผู้อื่น เคารพกฎระเบียบมีวาจาซื่อสัตย์ มีแบบแผน ความอยู่รอดขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  2. ควรใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมาใช้ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมามีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส ควรมีการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานตามความถนัดด้วยความยุติธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ
  3. ให้ข้าราชการได้มีวิสัยทัศใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและประโยชน์สุขของประชาชน สรุป ข้อเสนอแนะ ถ้าข้าราชการไทยทำงานด้วยใจรักมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนก็ไม่มีปัญหาอะไรนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้ไปอบรม มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
   คำว่าข้าราชการในความคิดก็คือ
  • ข้ารับใช้ของประชาชน  เราเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วเราต้อง
  • เสียสละ
  • ช่วยเหลือ มีน้ำใจ
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • พัฒนาสังคม
  • เราต้องคิดว่าข้าราชการคือผู้นำนโยบายไปสู่ประชาชน
    กัลย์สุดา พันธเสน  0863211129
 • เขียนเมื่อ 
   
  ยม "บางท่านเขียนมาดีมาก น.ศ.ที่กำลังทำและทยอยส่งมา ขอให้ทำให้ดียิ่งขึ้น" เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 20:34 (139010)

  สวัสดี ครับ ศ.ดร.จีระ / นักศึกษา MPA สวนสุนันทาฯ และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

    

  วันครูที่ 16 ม.ค. ตอนช่วงเย็น ได้มีโอกาสไปที่สวนสุนันทา อีกหนึ่งวัน เนื่องจาก ทราบข่าวว่า อาจารย์ใหญ่ของผมอีกท่านหนึ่ง คือ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง หนึ่งในบิดาแห่งรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย 

   

  ท่านมาประชุมกับคณะกรรมการสภาสวนสุนันทาฯ ขณะที่มีอาการป่วยมาก จึงถือโอกาสแวะไปเยี่ยมท่าน 

   

  เมื่อไปถึงบริเวณสวนสุนันทา ทำให้คิดถึงบรรดานักศึกษา MPA รุ่น 3 ทุกคน  หวังว่า ศิษย์ MPA รุ่น 3 ทุกคน คงได้ใช้ ท.ทบทวน ความรู้ที่ได้รับไป บูรณาการกับ การพัฒนาตนเอง ตามทฤษฎี ต.ต่อเนื่อง ของ ศ.ดร.จีระ ในการพัฒนาตนเอง

  สำหรับ ศิษย์ที่เขียนข้อความเข้ามาแล้ว  ขอให้ศึกษาของเพื่อน ๆ ที่เขียนมาด้วยว่า มีส่วนดีอะไรที่เราน่าจะเอาอย่าง

   

  หวังว่า ศิษย์ MPA รุ่น 3 ทุกคน คงสบายดีและได้ใช้ ท.ทบทวน ความรู้ที่ได้รับไป บูรณาการกับ การพัฒนาตนเอง ตามทฤษฎี ต.ต่อเนื่อง ของ ศ.ดร.จีระ ในการพัฒนาตนเอง    

   

  ศิษย์ทุกคนครับ ข้อความที่เพื่อน ๆ MPA เขียนมาใน Blog นี้บางท่านเขียนมาสรุปสั้นเกินไป ไม่มีการกล่าวนำ และต่อยอดเสนอความเห็นใด ๆ เลย เวลาเขียนทำข้อสอบแบบนี้ต้องระวัง

   

   

  อย่างไรก็ตามขอขอบใจ ศิษย์ที่ส่งงานมาเป็นอันดับต้น ๆ   ซึ่งมีความตั้งใจดีทุกคนสำหรับ ศิษย์ที่เขียนข้อความเข้ามาแล้ว  ก็อย่าหยุดการศึกษา  ขอศิษย์ที่ยังไม่ได้เขียน ยังไม่ได้ส่ง และที่ส่งมาแล้ว กรุณาศึกษาของเพื่อน ๆ ที่ส่งมาในอันดับต้น ๆ ว่า มีส่วนดีอะไรที่เราน่าจะเอาเป็นตัวอย่าง แล้วนำส่วนที่ดีไปบูรณาการให้เป็นความดีของเราให้ดียิ่งขึ้น 

    

  มีบางท่านเขียนมาได้ดีมาก มีจิตวิทยาในการเขียนด้วย  กล่าวทักทายอาจารย์ใหญ่ ศ.ดร.จีระ ด้วยเสมอ ควรที่นักศึกษาที่ยังไม่ได้เขียนส่งมา ศึกษาและมองให้เห็นส่วนเด่นดีทั้งด้านจิตวิทยาการเขียนและด้านเนื้อหาสาระ และต่อยอด พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อชื่อเสียงของชาว MPA 3 สวนสุนันทา เพื่อตัวท่านเองและที่สำคัญเพื่อชื่อเสียงของสถาบันที่ท่านเรียนด้วย  เพราะบทความของท่าน จะปรากฏต่อสาธารณะชนทั่วประเทศ และดูได้ทั่วโลกที่ internet ไปถึง

    

  ขอให้ศิษย์รักทุกคนตั้งใจ ให้ดีและขอให้โชคดีทุกคน

   

    

  สวัสดี

   

  ยม

  ภาภรณ์ สุขเกษม MPA.3 มรภ.สวนสุนันทา รหัส 49038010007 เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 01:23 (139215)
  IP: xxx.9.157.230
  เขียนเมื่อ 

  จากการที่ดิฉันได้เรียนวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับท่านทั้งสองในวันที่ 13-14 ม.ค 50 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันได้รับความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายอย่างมาก

    

   จากความรู้เดิมที่มีอยู่บางเรื่องในหัวข้อที่อาจารย์ กลับได้รู้เพิ่มและเข้าใจยิ่งกว่าเดิม ซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกว่าความรู้ที่ได้รับมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน

    และดิฉันรู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้เลือกเรียน MPA ที่ราชภัฏสวนสุนันทา เพราะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพทุกๆท่าน ซึ่งดิฉันขอตอบในสิ่งที่อาจารย์ ยม ได้ให้เป็นการบ้าน คือ ประเด็นที่ได้จากการเรียนในวันที่ 15 ม.ค. 50 และดิฉันสนใจเป็นพิเศษ คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ HRM ซึ่งได้แก่  PEST มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการคือ 
  1. Political  การเมือง  
  2. Economy เศรษฐกิจ         
  3. Social สังคม วัฒนธรรม
  4. Technology เทคโนโลยี 
   

  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เราควรวิเคราะห์เป็นอันดับแรกเพราะองค์ประกอบทุกตัวมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  แล้วแต่ว่ามากน้อยเพียงใดเพราะทุกตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ HRM

   

  ซึ่งถ้าเราสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ จะทำให้องค์กร หรือประเทศชาติ ที่เรามีส่วนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีโอกาสประสบความสำเร็จ

    และ PEST สามารถใช้ได้กับทุกทฤษฎี- การสร้างอำนาจ 5 อย่าง
  • การสร้างอำนาจให้  คือ การให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องกา
  • การสร้างอำนาจติ คือ การติเพื่อให้ปรับปรุง แต่ควรติให้ถูกเวลา และสถานที่ ไม่ควรติต่อหน้าผู้อื่น
  • การสร้างอำนาจเป็นผู้รู้มากกว่า คือ เมื่อมีโอกาสควรแสดงให้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้
  • การสร้างอำนาจอ้างอิง คือ การนำอำนาจของผู้มีบารมีมาอ้างอิงใช้ในบางครั้ง เช่น อำนาจหรือคำพูดของผู้จัดการ
  • นิติกรรม คืออำนาจอย่างเป็นทางการที่ได้รับแต่งตั้ง เช่นการได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขั้นและประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบอย่างทั่วถึงการใช้
   อำนาจทั้ง 5 นั้น จริงๆแล้วทุกคนเคยใช้แต่ใช้แค่บางอำนาจและไม่ต่อเนื่อง จึงไม่ได้ผล ซึ่งอาจารย์ยมบอกว่าควรจะสร้างทุกอำนาจ อย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล  ทฤษฎีการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งใช้หลัก 3 Q
  1. Quality of worker,human
  2. Quality of company,organization
  3. Quality of product,service
   

  ซึ่งทำให้องค์กรของบริษัทญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง     การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ที่คิดว่ามีปัญหา และข้อเสนอแนะ

   1.    ปัญหาขาดแคลนกำลังในการบริหารประเทศ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู  เนื่องจากขาดการวางแผนกำลังคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหา  โดยการวางแผนกำลังคนว่าในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า  ประเทศไทยจะมีบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จำนวนเท่าใด และเร่งสร้างคนในสาขาอาชีพนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างบุคลากร   2.    ปัญหาคนไม่มีคุณภาพ  ซึ่งคนไทยขาดการศึกษาที่ดี ระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ และไม่มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ทำให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศขาดจริยธรรม คุณธรรม วิธีการแก้ปัญหา  ปรับระบบการศึกษาของไทยให้เน้นการคิดวิเคราะห์เป็นบนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม  โดยเพิ่มหลักสูตรด้านจริยธรรม  และรัฐควรดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน   3.                      ค่านิยมเก่า ๆ ได้แก่  การคำนึงถึงระบบอาวุโส และระบบอุปถัมภ์ โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของบุคคล ทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถขาดขวัญกำลังใจ  แรงจูงใจ

  วิธีการแก้ปัญหา  จัดฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติ   พัฒนาภาวะผู้นำ  ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการนำระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสรุป

  ถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม มีบุคลากรในสาขาอาชีพอย่างเพียงพอเพื่อเป็นกำลังช่วยกันในการพัฒนาประเทศ

  ดิฉันเชื่อว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าไม่ว่าทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และด้านต่างๆ ไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆในโลก  ประเทศชาติรอพวกเรา ชาว MPA.3 อยู่นะคะ
  ภาภรณ์ สุขเกษม MPA.3 มรภ.สวนสุนันทา รหัส 49038010007 เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 01:23 (139215)
  IP: xxx.9.157.230
  เขียนเมื่อ 

  จากการที่ดิฉันได้เรียนวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับท่านทั้งสองในวันที่ 13-14 ม.ค 50 ที่ผ่านมานั้น ดิฉันได้รับความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายอย่างมาก

    

   จากความรู้เดิมที่มีอยู่บางเรื่องในหัวข้อที่อาจารย์ กลับได้รู้เพิ่มและเข้าใจยิ่งกว่าเดิม ซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกว่าความรู้ที่ได้รับมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน

    และดิฉันรู้สึกว่าตนเองโชคดีที่ได้เลือกเรียน MPA ที่ราชภัฏสวนสุนันทา เพราะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพทุกๆท่าน ซึ่งดิฉันขอตอบในสิ่งที่อาจารย์ ยม ได้ให้เป็นการบ้าน คือ ประเด็นที่ได้จากการเรียนในวันที่ 15 ม.ค. 50 และดิฉันสนใจเป็นพิเศษ คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ HRM ซึ่งได้แก่  PEST มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการคือ 
  1. Political  การเมือง  
  2. Economy เศรษฐกิจ         
  3. Social สังคม วัฒนธรรม
  4. Technology เทคโนโลยี 
   

  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เราควรวิเคราะห์เป็นอันดับแรกเพราะองค์ประกอบทุกตัวมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  แล้วแต่ว่ามากน้อยเพียงใดเพราะทุกตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ HRM

   

  ซึ่งถ้าเราสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ จะทำให้องค์กร หรือประเทศชาติ ที่เรามีส่วนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีโอกาสประสบความสำเร็จ

    และ PEST สามารถใช้ได้กับทุกทฤษฎี- การสร้างอำนาจ 5 อย่าง
  • การสร้างอำนาจให้  คือ การให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องกา
  • การสร้างอำนาจติ คือ การติเพื่อให้ปรับปรุง แต่ควรติให้ถูกเวลา และสถานที่ ไม่ควรติต่อหน้าผู้อื่น
  • การสร้างอำนาจเป็นผู้รู้มากกว่า คือ เมื่อมีโอกาสควรแสดงให้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้
  • การสร้างอำนาจอ้างอิง คือ การนำอำนาจของผู้มีบารมีมาอ้างอิงใช้ในบางครั้ง เช่น อำนาจหรือคำพูดของผู้จัดการ
  • นิติกรรม คืออำนาจอย่างเป็นทางการที่ได้รับแต่งตั้ง เช่นการได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขั้นและประกาศให้ผู้อื่นได้รับทราบอย่างทั่วถึงการใช้
   อำนาจทั้ง 5 นั้น จริงๆแล้วทุกคนเคยใช้แต่ใช้แค่บางอำนาจและไม่ต่อเนื่อง จึงไม่ได้ผล ซึ่งอาจารย์ยมบอกว่าควรจะสร้างทุกอำนาจ อย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล  ทฤษฎีการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งใช้หลัก 3 Q
  1. Quality of worker,human
  2. Quality of company,organization
  3. Quality of product,service
   

  ซึ่งทำให้องค์กรของบริษัทญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง     การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ที่คิดว่ามีปัญหา และข้อเสนอแนะ

   1.    ปัญหาขาดแคลนกำลังในการบริหารประเทศ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ครู  เนื่องจากขาดการวางแผนกำลังคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ

  วิธีการแก้ปัญหา  โดยการวางแผนกำลังคนว่าในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า  ประเทศไทยจะมีบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จำนวนเท่าใด และเร่งสร้างคนในสาขาอาชีพนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างบุคลากร   

   

  2.    ปัญหาคนไม่มีคุณภาพ  ซึ่งคนไทยขาดการศึกษาที่ดี ระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ และไม่มีการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ทำให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศขาดจริยธรรม คุณธรรม

  วิธีการแก้ปัญหา  ปรับระบบการศึกษาของไทยให้เน้นการคิดวิเคราะห์เป็นบนพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม  โดยเพิ่มหลักสูตรด้านจริยธรรม  และรัฐควรดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน   

   

  3.    ค่านิยมเก่า ๆ ได้แก่  การคำนึงถึงระบบอาวุโส และระบบอุปถัมภ์ โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของบุคคล ทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถขาดขวัญกำลังใจ  แรงจูงใจ

  วิธีการแก้ปัญหา  จัดฝึกอบรมเพื่อปรับทัศนคติ   พัฒนาภาวะผู้นำ  ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการนำระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสรุป

   

  ถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม มีบุคลากรในสาขาอาชีพอย่างเพียงพอเพื่อเป็นกำลังช่วยกันในการพัฒนาประเทศ

   

  ดิฉันเชื่อว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าไม่ว่าทางด้านการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และด้านต่างๆ ไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆในโลก  ประเทศชาติรอพวกเรา ชาว MPA.3 อยู่นะคะ
  พรกมล สมวงศ์ รปม.3 รหัส 49038010014 ม.สวนสุนันทา เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 08:25 (139321)
  IP: xxx.9.157.230
  เขียนเมื่อ 

  เรียน ศ.ดร.จีระ  หงห์ลดารมภ์  และอาจารย์ ยม  นาคสุข       

   

  สวัสดีค่ะ  อาจารย์ ดิฉันรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และประทับใจ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์หนึ่งในหลาย ๆ คนของอาจารย์ นับว่าดิฉันโชคดีมาก จากเมื่อก่อนที่ดิฉันไม่เคยทราบความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลังจากที่ได้เรียนกับอาจารย์เมื่อวันที่ 13 และ 14 มกราคม  ที่ผ่านมา

   

  ทำให้ดิฉันได้ทราบความหมาย รวมทั้งขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี และยังได้ทราบความหมายของทฤษฎีต่าง ๆ อีกหลายทฤษฎี ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป

   

  ดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะนำเอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์ทั้ง 2 ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง องค์กร และประเทศชาติต่อไป

   

  หลังจากที่อาจารย์ได้สอนแล้ว อาจารย์ก็ให้สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่อาจารย์สอนในแต่ละครั้งว่าได้อะไรบ้างจากการเรียนกับอาจารย์ ซึ่งในวันนี้ ดิฉันจะขอตอบในประเด็นของอาจารย์ยมก่อน 

   

  ส่วนของ ศ.ดร.จีระ ดิฉันกำลังอ่านหนังสือของอาจารย์อยู่ และจะสรุปส่งมาให้อาจารย์ในวันต่อไป        ค่ะ จากการเรียนกับอาจารย์ยมแล้ว ดิฉันจะขอสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  ประเด็นที่ 1  จากการที่ได้เรียนรู้ ได้ประโยชน์ และสนใจ  3  เรื่องคือ       

  1. ได้รู้ทฤษฎี 6 ท  เพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าตัว จะมีความหมายที่น่าสนใจมากมาย และตัว ยังเป็นกระบวนการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า และมีคุณค่า ซึ่งประกอบไปด้วย ดังนี้

  • ท้าทาย  คือเรากล้าที่จะทำทุกอย่าง เมื่อมีงานอะไรที่ยากคนอื่นเขาไม่กล้าทำ  และเรากล้าจะทำ  ซึ่งมีความหมายที่ดีมาก ๆ             
  • ท่าที่ทีดี  คือ การพูดดี ทำดี คิดดี นิสัยดี พฤติกรรมดี บุคลิกภาพดีอนาคตก็จะดีตาม  
  • เที่ยงธรรม  คือจะต้องมีคุณธรรม  มีความเสมอภาค โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวในการปฏิบัติ 
  • ท่องแท้  คือจะต้องมีความซื่อสัตย์  สุจริต  เสมอต้นเสมอปลาย พูดอะไรออกไปก็ต้องปฏิบัติตามนั้น  และสามารถให้คนอื่นตรวจสอบได้ด้วย 
  • ทบทวน  คือ จะทำให้บุคคลตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้เรียนมา 
  • ทำ คือ จะทำอะไรต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ  สอนให้คิดได้ว่า ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำ       

  2. สอนให้รู้ว่าการสร้างอำนาจของมนุษย์นั้น    ก็เป็นส่วนหนึ่งของ   HRM อำนาจ 5 อย่างของมนุษย์ คือ                

  • อำนาจสร้างได้ด้วยการให้ เช่น การให้โอกาส ให้ความรู้ การให้อภัย  การให้ทาน  เป็นต้น               
  • อำนาจสร้างได้ด้วยการติ  แต่การตินั้นจะต้องติให้ถูกเวลา  สถานที่ และบุคคล               
  • อำนาจสร้างได้ด้วยการเป็นผู้รู้มากกว่า               
  • อำนาจสร้างได้ด้วยการอ้างอิง               
  • อำนาจทางนิติกรรม       

  แต่ทั้งนี้ และทั้งนั้น อำนาจต้องสร้าง ต้องรักษา ต้องใช้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ถ้าใช้เป็นประจำอย่างมีระบบ แล้วศรัทธาและบารมีก็จะตามมา

            

  3. หลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้น (Good  Governamce) ต้องนำหลักธรรมาภิบาล มาบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย               

   3.1 หลักนิติธรรม               

  3.2 หลักคุณธรรม               

  3.3 หลักความโปร่งใส               

  3.4 หลักการที่มีส่วนร่วม               

  3.5 หลักความรับผิดชอบ               

  3.6 หลักความคุ้มค่า       

   

  อกจากนี้ยังได้แนวทางในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน ในการกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม 

  ประเด็นที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ มีปัญหาอะไรบ้าง 3 ข้อ       

   

  1. ผู้บริหารขาดสภาวะการเป็นผู้นำ  ทำให้เกิดปัญหาด้านคอร์รัปชั่น การบริหารไม่โปร่งใส ทำให้เกิดความขัดแย้ง แย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การบริหารหยุดชะงัก งานไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการล่าช้า       

   

  2. ขาดการวางแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ และขาดการวางแผนในการพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถยังไม่ดีพอ       

   

  3. ผู้บริหารนำระบบอุปถัมภ์มาบริหารจัดการ และพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นที่ 3  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา       

   

  1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสมอภาค โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก มาบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 

   

  2. หน่วยงานภาครัฐจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ที่พัฒนาอยู่ตลอด ควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการ  มีแผนพัฒนาการบริหารอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง มีการลงทุนเรื่องการพัฒนาคน เทคโนโลยี ให้งบประมาณอย่างเพียงพอ เดิมพัฒนาด้วยการฝึกอบรม เปลี่ยนใหม่โดยการนำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ       

   

  3. หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการ ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับสังคมและประชาชนรับทราบผลการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใส สามารถให้ทุกคนได้ตรวจสอบเปรีบบเทียบผลการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลดีและผลเสียของนโยบายด้านต่าง ๆ ควรจะให้สังคมและประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

  lสมธนิษฐ์ มงคลชาติ เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 09:36 (139362)
  IP: xxx.9.157.230
  เขียนเมื่อ 

  เรียน  อาจารย์ยม   นาคสุข

                   จากการที่ได้เรียนกับอาจารย์  เมื่อวันอาทิตย์ที่  14 มค.  มอบการบ้านเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิดและประยุกต์ใช้     แม้จะมีเวลาเรียนอย่างจำกัด    แต่ก็ได้จดจำไว้คิดตาม    จึงขอนำเสนออาจารย์ดังนี้ค่ะ

  ประเด็นที่  1  จากการเรียนเรื่อง ภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ   ได้แก่  …..(ให้ยกมาเพียง 3 ข้อ)

  1) หลักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี (Good  Govemance) ได้แก่   หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส   หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  ซึ่งหลักนี้รัฐบาลปัจจุบันและหน่วยงานภาครัฐใช้อยู่ 

  2) หลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่  ได้แก่  การยึดหลักระบบคุณธรรม  การยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์  การยึดหลักสมรรถนะ  การยึดหลักสรรหาระบบเปิด  การยึดหลักการบริหารจัดการแนวใหม่   การกำหนดรูปแบบการจ้างาน  การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

  3) กระบวนการ  HRM  ได้แก่  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การกำหนดค่าตอบแทน  การพัฒนา  การให้ออกจากงาน   โดยมีโครงสร้างของกระบวนการ คือ  INPUT – PROCESS - OUTPUT

   

  ประเด็นที่  2  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  มีปัญหาอะไรบ้าง (ให้ยกมาเพียง 3 ข้อ)

  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้   ถ้าภาครัฐยังยึดติดการบริหารในรูปแบบเดิม  มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก  มีระเบียบและกฎเกณฑ์มากมาย  การแก้ไขปัญหาล่าช้า  

   2) ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างมากมาย  แต่รัฐบาลไม่ได้เตรียมบุคลากรไว้รองรับเพื่อทำงานในภาครัฐ    ทำให้ขาดแคลนแรงงานในด้านที่สำคัญเช่น  แพทย์  นักเขียนโปรแกรม หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ช่างไฟฟ้า  วิศวกร  เป็นต้น  ไม่ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานและหน่วยงานภาครัฐ

  3)  การที่รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน  ต่างคนต่างทำในเรื่องการเรียนการสอน   มีลักษณะแย่งกันทำ  ความคิดไม่สอดคล้องกัน  ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพทางวิชาการ  หลักสูตร  และความต่อเนื่องขององค์ความรู้

   

  ประเด็นที่  3  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในภาครัฐ  (ให้ยกมาเพียง  3  ข้อ)

  1) รัฐบาลต้องมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง   ด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์นำหน้าในการแก้ไขและพัฒนาเสมอ

  2) เกี่ยวกับโครงสร้างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนั้น   รัฐบาลควรสานต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่เน้นการพัฒนาใน  4  ด้านคือ  ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน  การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐและหน่วยงานของรัฐ  เป็นหลัก

  3) รัฐบาลต้องรื้อปรับแนวความคิดหรือกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human  Resource  Management : HRM) กันอย่างจริงจัง  เพราะการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นอย่างยิ่ง  สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ในระยะยาว  เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่สังคม โดยจัดทำเป็นนโยบายแห่งชาติเป็นการเร่งด่วนในเชิงรุก    หากล่าช้าประเทศจะเกิดความล้าหลัง

  สมธนิษฐ์  มงคลชาติ  (ศิษย์เก่าชิโนรส)

  รหัส  4903810030 

  สวนสุนันทา  รปม.รุ่น  3

  085-0442331

     

  3) รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการระดมความคิดในด้านการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น

  นักศึกษาปีสองราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  IP: xxx.29.62.252
  เขียนเมื่อ 

  อาจารย์หนูเค้าเอาคำถามเหมือนกับที่อาจารย์จีระถามมาถามพวนหนูเปงการบ้านคำถามเดียวกันเลยทำไม่ได้ดิเพราะอาจารย์ไม่มีอารายให้ศึกษาเลยงงเหมือนกันเพิ่งจะเรียนป.ตรีปีสองเองค่ะ

  งงกับอาจารย์สมัยนี้มากๆตกลงเปงหลักสูตรของป.ตรีหรือป.โทกันแน่เนี้ย