ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

Panda
เราจะต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้โดยใช้เทคโนโลยี เราจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์และมีสุขในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

บทที่ 1
   เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
 
รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ และ อ.ไปรยา เอราวรรณ์


แนวคิด 
         สรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาวการณ์ของโลกและจักรวาล สรรพสิ่งมี เกิด ตั้งอยู่ ดับไป ตามนัยแห่งพุทธปรัชญา (อนิจัง ทุกขัง อนัตตา) ที่สอดคล้องกับหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่ยืนยันว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของ จักรวาล และ สิ่งมีชีวิต ที่เรียกโดยรวมว่าความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)เกิดความซับซ้อนบนโลกจนกลายเป็นโลกที่มีชีวิตชีวาที่เรียกว่า ชีวมณฑล (Biosphere)
 
          มนุษย์เป็นผลพวงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคู่ขนานกับสรรพชีวิตชนิดอื่น แต่ได้ใช้ความฉลาด ใช้ประโยชน์จากโลกจนเกินขอบเขตที่ธรรมชาติจะรองรับได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความทุกข์ยากกับสิ่งมีชีวิตอื่นจนใกล้ถึงจุดวิกฤต เราจะต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้โดยใช้เทคโนโลยี เราจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์และมีสุขในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เนื้อหา (หัวข้อ)
        1.  การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
           1.1  ลำดับขั้นของสรรพสิ่ง
           1.2  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
           1.3  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
       2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
          
2.1  ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
          
2.2  ความหมายและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">           2.3  ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
       3.  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
          3.1  พื้นที่แดนวิกฤต
          3.2  สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
          3.3  ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
       4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
          4.1  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
          4.2  ความมั่นคงทางชีวภาพ
          4.3  อยู่อย่างไรให้มีสุขใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
       5. บทสรุป - อนาคต
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไท
</p>

 เอกสารอ้างอิง (เบื้องต้น)
      1. วิสุทธิ์ ใบไม้ (2548)  ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย. โรงพิมพ์ชวนการพิมพ์ กรุงเทพฯ. 224 หน้า.
      2. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร (2547) มองอนาคตความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. บริษัทจิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพฯ. 86 หน้า.
 

  • ข้างบนคือสิ่งที่เราสองคนเสนอที่ประชุม ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  • โดยนำแนวคิดหลักมาจากเอกสารอ้างอิงสองเล่มข้างบน
  • ท่านผู้รู้ และ ท่านผู้อ่าน กรุณาให้ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะด้วยครับ

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Education

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#ความหลากหลายทางชีวภาพ#genedu#ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 73332, เขียน: 18 Jan 2007 @ 21:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
  • หลากหลายจริงๆครับ
  • ภาพสวยมาก
  • ขอบคุณครับ
  • กราบสวัสดีท่านอาจารย์ครับ
  • ดีจังครับ มีบทความแบบนี้ครับ
  • เห็นด้วยมากๆ เลยครับ เราไม่สามารถจะสั่งให้สึนามิหยุดได้ http://gotoknow.org/blog/mrschuai/84498 เราไม่สามารถจะสั่งให้พายุหยุดได้ แต่เราสั่งให้ตัวเราหยุดได้ที่จะเอาชนะหรือทำร้ายธรรมชาติ
  • ขอบคุณมากครับ
คนไร้กรอบ
IP: xxx.136.85.221
เขียนเมื่อ 

ชีวมณฑล (Biosphere

คำนี้ จ๊าบจริงๆ

ทำให้นึกถึง  คำว่า มณฑลแห่งพลัง   ในการทำ Dialogue จริงๆ

DARKZA
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

TOASFSGM,CSGABL;ABVAKBVDS

เมย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

srrjgosjegpokpk

เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีตำรา งานวิจัยหรือบทความพอแบ่งปัน downlaod ไปศึกษาด้วยตัวบ้างก็ขอบพระคุณยิ่ง 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Young Herbalist  หนังสือประกอบวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของฝ่ายวิชาการ มมส. น่าจะยังคงมีจำหน่ายอยู่ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์  ดร.อรรณพ  เกี่ยวกับเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพ  สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทย  ผมจำเป็นขอเรียนรู้จากผู้รู้อีกมากครับ  คงไม่ถือเป็นการรบกวนนะครับ