วันหนึ่งครูอ้อยไปเที่ยวในสวนผักที่หมู่บ้านต่างจังหวัด  ครูอ้อยเห็นต้นมะละกอต้นหนึ่ง  มันมีลูกดกมาก  ลูกของมันใหญ่  และมีอยู่ลูกหนึ่งที่ใหญ่เป็นพิเศษ  และสุกน่ารับประทานด้วย 
หากเจ้าของต้นมะละกอไม่พูดว่า  " จะเอาไปทำแนว "  ก็จะเอามากินเสียเลย 
แนว.....เป็นคำที่มีความหมายหลายอย่างตามศาสตร์ที่เอ่ยถึง 
หากเป็นไปในรูปแบบทางวิชาการ  ที่จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนของ  จอห์น ดิวอี้  แนวการสอนของ John Dewey  นั้น  คือ  การเรียนรู้โดยการมีประสบการณ์ตรง  เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ  
แนว.....ยังพูดถึงในเรื่องของการขยายพันธุ์  เช่น  ลูกมะละกอลูกนี้สวยงามและดก  มีรสหวาน  น่าที่จะนำไปทำแนว   หมายถึง  การเก็บมะละกอลุกนี้ไว้เป็นการขยายพันธุ์ต่อไป  
ส่วน  แนว...อีกอย่างหนึ่งที่พบในการก่อสร้าง  เช่น  ปูนยาแนว  ใช้ในการก่อสร้างในส่วนของการปูกระเบื้อง  และใช้ปูนยาบริเวณที่เป็นร่องระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม 
แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้  ครูอ้อยได้ยินพ่อแม่บ่นว่าลูกเวลามีนิสัยไม่ดีว่า  " ไม่มีใครเขาอยากได้แนวไป.....  "
และวันนี้  ครูอ้อยเห็นคำว่า  แนว  ที่ป้ายริมถนนเขียนว่า  " ห้ามจอดตลอดแนว "  หมายถึง  ในแนวตั้งแต่นี้ไป  ห้ามทุกคนนำรถมาจอด

 
มาระยะนี้  ครูอ้อยได้ยินคำว่าแนวอีกแล้ว  นั่นคือ  " เด็กแนว "  หมายถึง  เด็กจำนวนหนึ่งที่ประพฤติตนไม่เหมือนคนอื่น  แหวกแนว
แหวกแนว  ก็หมายถึง  ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป  แปลกประหลาด 
ส่วนคำที่ฮอตฮิดของครูอ้อย  ก็คือ  ครูอ้อยมีแนวร่วมกระบวนการ  หมายถึง  ครูอ้อยมี....แนวร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมกำจัด  สิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  ให้หมดไปจากบริบทให้ได้ ....น่ะสิ