ตั้งบันทึกขึ้นจากคำถามที่อาจารย์ปภังกร เอ่ยถาม เรื่องที่มีคนบอกว่าตั้งพระพุทธรูปและสวดมนต์ในห้องนอนไม่ดี

เรื่องนี้ตอบไว้ว่า

จนใจจริงๆที่จะตอบคำถามของอาจารย์ค่ะ

เคยทราบในสมัยนานมาแล้ว จากคำแนะนำที่อ่านเจอในหนังสือ(จำไม่ได้ว่าเล่มไหน) บอกว่า การสวดมนต์แต่ละวัน ให้อาบน้ำชำระร่างกายสะอาด จัดสถานที่ไว้ประจำ ตั้งองค์พระพุทธรูปไว้ มีหมอนคลุมด้วยผ้าขาวไว้สำหรับการกราบ ตำแหน่งนั้นต้องไปย่างกรายข้าม เพราะจะมีเทวดาลงมากราบด้วย

หนังสืออีกเล่มบอกว่า อย่าเอาองค์พระพุทธรูปหรือพระธาตุ ไว้ในห้องที่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือมีกิจกรรมความสัมพันธ์หญิงชายของฆารวาส(ซึ่งมักเป็นห้องนอน) เพราะจะเกิดการ "เสื่อม"

เหล่านี้คือสิ่งที่ได้อ่านพบค่ะ ในความเห็นส่วนตัว เห็นว่า มีคนจำนวนมากที่ไม่มีห้องพระ และสวดมนต์ด้วยศรัทธา ก็ประสบความสำเร็จในการครองตนได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าท่านอื่นๆ คงพอช่วยให้ความกระจ่างได้ดีกว่าดิฉันค่ะ (ดิฉันเพิ่งมาสนใจการปฏิบัติได้ไม่ถึงปีค่ะ)

หากท่านใด พอจะอธิบายหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ ก็คงจะเป็นการช่วยกัน ทำให้เรื่องนี้กระจ่างขึ้นด้วยค่ะ