อย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น

      อย่าเปรียบเทียบคนรักของเรากับคนรักของคนอื่น

      อย่าเปรียบเทียบพ่อแม่เรากับพ่อแม่คนอื่น

      อย่าเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกคนอื่น

      อย่าเปรียบเทียบเพื่อนของเรากับเพื่อนคนอื่น

      อย่าเปรียบเทียบเจ้านายของเรากับเจ้านายของคนอื่น

    

 

     โลกนี้ไม่ได้มีไว้เปรียบเทียบทำให้ดีที่สุดในแบบของเราก็พอแล้ว

บทความดีๆของคุณต้นกล้า นัยนาคะ