คำศัพท์ที่น่าสนใจ(ต่อ)

เสาวณีย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาษาอังกฤษน่ารู้
                           Glossoly of legal term (ต่อ)  

Jurisdiction                 The right in  international law

                                    for a state to exercise authority

                                               over its national  and   persons

                                               and things in it  territory, and

                                               sometimes abroad ( extraterritorial )

jus ad bellum             The law on the use of force

  jus cogen                     Peremptory rule of law

jus in bello                 The law of armed conflict

lex ferenda                  Law which is being sought  to

                                     establish

lex lata                        Established law

lex specialis                   A specific legal rule  which is

                                      an exception to a general rule

memorandum of understanding   Name given to both

                                          treaties and MOUs

MOU                                 A non- legally binding

                                         international Instrument

Negotiating state             A state which took part in 

                                       the  drawing up   and  adoption

                                       the   text of treaty

norm                              Imprecise term

opinion juris                   General belief by states that a

                                        non- treaty    rule is legally
                                                  binding on them

party                              A state is which has

                                      consented       to be bound     by

                                               a treaty and  is  in force

primary legislation       Law made by a legislature

                                    second    legislation

private international law    The domestic law dealing

                                    with  cases with a   foreign element

ratification                    Following  signature, the

                                   expression of   state’s consent to

                                             bound by a treaty

rebus  sic stantibus    A fundamental change of

                                    circumstances

res communis               Land or sea that can be use

                                   by any state or is  subject to

                                            common regime

retorsion                     Retaliatory act which is not

                                   unlawful

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟุต ฟิต ฟอ ฟันความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

คงโต้แย้งคำแปลอยู่คำเดียวคือ "private international law " ซึ่งคุณแปลว่า  "The domestic law dealing with cases with a  foreign element"

คุณคงต้องอ้างอิงว่า คุณคัดลอกเอามาจากไหน ??

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจะเป็น "domestic law" ได้อย่างไร ? คิดดู ?

แต่เป็นไปได้ที่ "การศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล" ในบางครั้ง จะจำกัดขอบเขตที่การศึกษา "กฎหมายภายใน" ที่รองรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ลองสังเกตดูนะคะ

การบอกว่า กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายภายใน แบบด้วนๆ เป็นการเขียนที่อันตราย เหมือนกับรัฐจะกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลได้เอง ตามอำเภอใจ จริงหรือ ?

ไปสังเกตดูดีๆ คำแปลความที่เอามานั้น เอามาจากไหนคะ ? แล้วขอบเขตของการแปลความคืออะไร ?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคะอาจารย์ นิยามของ คำว่า

private international law ลอกมาจากหนังสือ hand book of internationl law ของANTHONY AUST คะ

 ส่วนคำแปลว่าทำไมแปลอย่างนี้เค้ามีให้อ่านต่อในหน้า ที่1 คะ แล้วเดี๋ยวจะมาตอบอาจารย์นะคะ

 

เขียนเมื่อ 

อีกอย่างที่ น่าจะสังเกตค่ะว่า หนังสือนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสอนกฎหมายภาคปฏิบัติสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเปล่าคะ

ลองดูซิคะ ว่า พิมพ์โดยใคร ? เมื่อไหร่ ? เพื่ออะไร ?

เขียนเมื่อ 
เดี๋ยวหนูจะตอบทันทีเลย คะ แต่ของเป็นวันจันทร์นะคะ ก็เพราะเป็นหนังสือที่หนูยืมมาจากห้องสมุดคะ และหนู ก็คืนไปแล้วคะ หนูถ่ายเอกสารมาเฉพาะ คำศัพท์คะ