บทกลอนวันนี้พูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราเลยค่ะ นั่นคือเพื่อน ใครโชคดีมี"ตัวจริง" ก็อย่าลืมรักษาเอาไว้ให้ดี และหากจะให้ดียิ่งกว่าก็คือเป็น"เพื่อนตัวจริง" ให้คนอื่นๆด้วย

ใครอยากเห็นความสวยงามของต้นฉบับก็คลิกเข้าไปดูได้ที่ Online Edition of One World, One Heart  นะคะ ส่วนบทแปลก่อนหน้านี้ ก็ตามอ่านได้ที่ link แต่ละบทได้เลยค่ะ
บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3, บทที่ 4บทที่ 5,  บทที่ 6, บทที่ 7, บทที่ 8 และ บทที่ 9 

People are only complete
when they have a true friend
to understand them
to share all their
passions and sorrows with and
to stand by them
throughout their lives

คนเราจะสมบูรณ์ได้ก็เมื่อมีเพื่อนแท้ ผู้ให้ความเข้าใจ เพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความสุขและความเศร้า เพื่ออยู่เคียงข้างไปตลอดชีวิต

friend is
someone who is concerned
with everything you do

เพื่อน คือ ผู้ที่ใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

A friend is
someone to call upon
during good and bad times
 

เพื่อน คือ ผู้ที่เราจะหันไปหาได้ทั้งยามสุขและยามทุกข์ 

A friend is
someone who understands
whatever you do
 

เพื่อน คือ ผู้ที่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ 

A friend is
someone who tells you
the truth about yourself

เพื่อน คือ ผู้ที่พูดความจริงเกี่ยวกับตัวเรา 

A friend is
someone who knows
what you are going through
at all times
 

เพื่อน คือ ผู้ซึ่งรู้อยู่เสมอว่าเราต้องเผชิญกับอะไร 

A friend is
someone who does not
compete with you
 

เพื่อน คือ ผู้ที่ไม่แข่งขันกับเรา  

A friend is
someone who is genuinely happy
for you when things go well
 

เพื่อนคือ ผู้มีความสุขอย่างจริงใจกับเราเมื่อเราประสบความสำเร็จ 

A friend is
someone who tries to
cheer you up when
things don't go well
 

เพื่อนคือ ผู้้คอยปลอบใจเมื่อมีเหตุผิดพลาด 

A friend is
an extension of yourself
without which
you are not complete

เพื่อนคือ ภาคพิเศษของตัวเราที่หากขาดไปแล้วเราก็จะไม่เต็มสมบูรณ์