การประชุม IC พัทยา

คิดว่าการทำงานในครั้งนี้ผลที่ได้รับดีเกินคาดหมาย เนื่องจากทุกท่านตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ ด้วยความสามัคคี  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี

         ระหว่างวันที่ 17 - 21 ก.ค. 2549 ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง "การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับชมรมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โดยทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และได้รับมอบหมายจากท่านรองฯ ศิริชัย ให้ช่วยพี่สุนันทา เรื่อง การลงทะเบียน, การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และการประสานงานกับทีมงานจาก รพ.ศิริราชด้วย ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม, วิทยากร และคณะทำงาน จำนวนประมาณ 700 คน

ความคาดหวัง

          การทำงานราบรื่น, เรียบร้อย, มีการเตรียมการณ์ครบถ้วน, มีการประสานงานที่ดีระหว่างทีมทำงานทั้งจากทีมบำราศและทีมจากศิริราช,ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ และคณะทำงานมีความสุข

สิ่งที่เกิดขึ้น

          คณะทำงานได้เตรียมการประชุมส่วนใหญ่จากสถาบันบำราศฯ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น และได้เดินทางไปเตรียมความพร้อมในการประชุมจริงตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2549 หลังรับประทานอาหารเย็น ได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดประชุม, โสตทัศนูปกรณ์, วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการประชุม, จากนั้นมีการ ลปรร.ทีมทำงานเพื่อสื่อสาร Process ของการทำงาน, กำหนดผู้รับผิดชอบจุดลงทะเบียนและแจกป้ายชื่อ, จุดแจกกระเป๋าเอกสาร, จุดบริการทางการเงิน และจุดจัดทำป้ายชื่อเพิ่ม รวมทั้งจัดทำเอกสารประกาศต่างๆ ด้วย สุดท้ายจัดทำบอร์ดชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนและรหัสหมายเลขผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน จนถึงเวลาประมาณ 22.00 น.เศษ จึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 17 ก.ค. 2549

สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป

          1. จุดรับกระเป๋าเอกสารต้องแยกเป็น 2 จุด และแยกคูปองอาหารไว้เป็น 2 ชุด สำหรับผู้เข้าประชุม 3 วัน และ 5 วัน

          2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนหน่วยกิต รับ Certificate ในปีนี้แยกวันกัน เนื่องจากคณะทำงานมีจำนวนน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งก็ราบรื่นดี แต่คิดว่ายัง CQI ได้โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตามรหัสวิชาชีพ ซึ่งต้องกำหนดรหัสวิชาชีพไว้ก่อนและพิมพ์ไว้ในป้ายชื่อและใบ Certificate ให้ตรงกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องเซ็นชื่อหลายครั้งและไม้ต้องรับ Certificate ซ้ำซ้อนด้วย

          3. การประสานงานเรื่องการตอบคำถามผู้เข้าร่วมประชุมบางประเด็นที่ทีมบำราศฯ ไม่สามารถตอบได้ เช่น Criteria ของการแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมการประชุม, การกำหนดโควต้าผู้เข้าประชุมของทางศิริราช, เอกสารในกระเป๋าไม่เหมือนกัน, การเปลี่ยนแปลงวาระและกำหนดการประชุม, การประสานงานกับบู๊ทผู้สนับสนุนการประชุม ฯลฯ ต้องสื่อสารกันมากขึ้น

          4. เอกสารประกอบการประชุมที่ใส่ในกระเป๋าเอกสารควรจะเหมือนกันทุกคน เพราะผู้เข้าประชุมมีความรู้สึกไม่พึงพอใจที่ได้เอกสารไม่เหมือนผู้อื่น

          ในส่วนตัวดิฉันคิดว่าการทำงานในครั้งนี้ผลที่ได้รับดีเกินคาดหมาย เนื่องจากทุกท่านตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ ด้วยความสามัคคี  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

ประทับใจค่ะ