ก่อนไปประชุมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในครั้งนี้    ดิฉันได้มีบันทึกถึงผู้ที่มาสัมมนาว่ากลับมาเราจะมาทำAAR กัน     ทราบว่าบางคนกังวลกันมาก           บางคนถามมอมว่าต้องเขียนreport หรือเปล่า          ดิฉันไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น        ดิฉันอยากใช้เครื่องมือนี้กระตุ้นให้การประชุมที่กรมจ่ายเงินไปประมาณเกือบสองล้านบาท    และบริษัทขายเครื่องมือช่วยจ่ายค่าวิทยากรประมาณล้านกว่าบาทนี้         ชาวบำราศได้ประโยชน์มากขึ้นจริงๆค่ะ     และดิฉันให้อรลองสรุป          เท่าที่ได้ซึ่งถ้าเรานำมารวมกันก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะการสอนเป็นภาษาต่างประเทศทำให้จับข้อความได้ไม่สมบูรณ์นัก