ผมได้ฟังคุณหมอท่านหนึ่งพูดในรายการวิทยุ ถึงงานวิจัยเรื่อง Stem Cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่ได้มาจากเลือดในรกของเด็กแรกเกิด ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆได้มากมาย แต่ต้องผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงก่อน ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 20 ปี
      และทราบว่ามีธนาคารStem Cell ที่สภากาชาดของเราแล้ว โดยการนำมาใช้รักษาก็ต้องอยู่ในกลุ่มเซลล์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือเครือญาติ หรือตัวเด็กเอง
     หมอท่านนี้ได้ยกตัวอย่างเทียบเคียงกับสัตว์เช่น ปลาดาว เมื่อถูกตัดชิ้นส่วนออกบางส่วนมันสามารถสร้างเซลล์ต่อขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติ แต่เซลล์ของมนุษย์ก็น่าจะสร้างต่อเติมได้ ซึ่งคงไม่สามารถทำได้ง่ายเหมือนปลาดาว
    โดยขณะนี้กำลังทำวิจัยถึง Stem Cell จากเลือดของตนเอง และจากไขมัน ด้วย ซึ่งถ้าทำสำเร็จคงทำให้วงการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมาก
     ผมเองไม่มีความรู้เรื่องนี้ แต่ฟังแล้วสนใจมาก ที่กล้ามาลงบล็อกที่นี่ก็เพราะอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากคุณหมอ หรือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ เช่น ตอนนี้ที่ประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไรแล้ว  เราสามารถเจาะเลือดของเราเพื่อเพาะเลี้ยงฝากที่ธนาคารสภากาชาดได้หรือยัง  และสามารถนำมาใช้รักษาโรคอะไรไปได้บ้างแล้ว และผลเป็นอย่างไร   
      ขอความอนุเคราะห์ท่านให้ความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานทางวิชาการแก่ผู้อยากรู้ด้วย...จะขอบคุณยิ่งครับ