คนเรามีเวลา  24  ช.ม. เหมือนกันใน  1  วัน  นับเป็นความยุติธรรม

ที่เรามีสิ่งนี้  แต่เวลาและกระแสน้ำก็ไม่เคยรอคอยใคร  เมื่อเรารู้อย่าง

นี้ควรใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด  สิ่งใดที่เป็นอดีตมันก็

ผ่านไปแล้ว  สิ่งใดที่เป็นอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึง  ดังนั้น  เราจง

คำนึงในสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด 

โดยเฉพาะการบริหาร

เวลา  อย่าบริหารเวลาเหมือนกระต่าย  ในนิทานที่ว่า  เต่าชนะ

กระต่ายในการวิ่งแข่งขันคราวนั้น  ด้วยเหตุผลแล้ว  กระต่าย

ต้องชนะแน่นอน  เป็นเพราะกระต่ายนอนแน่ ๆ  หลังจากกิน

อิ่ม  คือเอาเวลาวิ่งแข่งขันไปทำอย่างอื่นนั้นเอง

        ผมขอชื่นชมผู้ที่ใช้เวลาเป็นและบริหารเวลาของตนได้

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตนและบุคคลอื่นครับ

        ท่านผู้ใดมีเทคนิกการบริหารเวลาโปรดแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ  ฮา ๆ เอิก ๆ .