จุดยืน

เขียนเมื่อ  
50 1 1

รอ

เขียนเมื่อ  
96 3 4

​พระอภัยให้ข้อคิด 23

เขียนเมื่อ  
30

​พระอภัยให้ข้อคิด 22

เขียนเมื่อ  
27

​ย่ออภิธรรมพุทธ 9

เขียนเมื่อ  
30

​ย่ออภิธรรมพุทธ 8

เขียนเมื่อ  
28

​ย่ออภิธรรมพุทธ 7

เขียนเมื่อ  
23

​ย่ออภิธรรมพุทธ 6

เขียนเมื่อ  
22

​พระอภัยให้ข้อคิด 21

เขียนเมื่อ  
25

​พระอภัยให้ข้อคิด 20

เขียนเมื่อ  
20

พระอภัยให้ข้อคิด 19

เขียนเมื่อ  
23

​พระอภัยให้ข้อคิด 18

เขียนเมื่อ  
21

​ย่ออภิธรรมพุทธ 5

เขียนเมื่อ  
43 2

พระอภัยให้ข้อคิด 17

เขียนเมื่อ  
20

​พระอภัยให้ข้อคิด 16

เขียนเมื่อ  
35 1

​ย่ออภิธรรมพุทธ 4

เขียนเมื่อ  
34

​ย่ออภิธรรมพุทธ 3

เขียนเมื่อ  
39 3

​พระอภัยให้ข้อคิด 15

เขียนเมื่อ  
33 1

​พระอภัยให้ข้อคิด 14

เขียนเมื่อ  
32 1