GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบ 2 ...เดือนกันยายน 2549

"เตรียมพร้อมด้วยพลังใจ เพื่อพิสูจน์ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ"

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กรุณาแจ้งข่าวทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นว่า คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จะมาดำเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549   

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯแก่คณะกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านติดตามข่าวสารจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ

หรือ ติดตามอ่านข้อมูลด้านการประเมินภายนอกโดยตรงได้ที่

เว็บไซต์ของ สมศ. (คลิ๊ก)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 40346
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

  • ขอเอาใจช่วยครับ
  • ขอบคุณครับ

เอกสารสำคัญเพื่อเตรียมศึกษาข้อมูลด้านการประเมินภายนอก ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของสมศ.

ในเดือนพฤษภาคม สมศ. ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ซึ่งฉบับตีพิมพ์เดือนกรกฎาคมนี้ มีข้อมูลที่ปรับปรุงจากเดิมดังกล่าวหลายจุด    ซึ่งเราจะยึดข้อมูลที่ได้มีการตีพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ ท่านอาจารย์ขจิต กัลยาณมิตร ในGotoknow.org สำหรับกำลังใจมากมายให้กับชาว KPRU 

ท่านบุคลากรที่สนใจสามารถ  เรียนภาษาอังกฤษ แบบไม่เครียด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยในชั้นเรียน กับท่านอาจารย์ขจิตได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ