ความเห็น 52212

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ....) >>> (14). การเจริญกุศลก่อนนอน เช่น สมาทานไตรสรณคมน์ สวดมนต์ สาธยายคุณพระรัตนตรัย ฯลฯ มีประโยชน์มากเป็นอย่างยิ่ง (15). เท่าที่ทราบ... คนส่วนใหญ่จะตายตอนกลางคืน + เช้า (16). การทำบุญก่อนนอนเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้มีกุศลที่มีอานุภาพมากเกิดก่อนนอน ถ้าเป็นอะไรในช่วงนอน + เช้า... น่าจะไปดีมาก เช่น เกิดในเทวดา มนุษย์ ฯลฯ >>> โปรดอ่านตอนต่อไป