ความเห็น 52213

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ...) >>> ขอเรียนแนะนำอย่างนี้ครับ... หาม่านปิดรูปพระ > ก่อนนอนเปิดม่านพระ > กราบขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ > สมาทานไตรสรณคมน์ (พุทธัง สรณํง คัจฉามิ...) > สมาทานศีล > สวดมนต์ / สาธยาย... ดีที่สุดควรสวดบาลี + ไทย การสวดบาลีได้บุญคือ ช่วยรักษาพระพุทธพจน์ หรือรักษาศาสนา การสวดไทยช่วยให้เข้าใจ เกิดกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา > ปิดม่านพระ > นอน > พิจารณาข้อธรรม หรือกรรมฐานจนหลับ และตั้งใจว่า ตื่นมาจะกราบพระ + สมาทานไตรสรณคมน์ + ศีล + สวดมนต์บาลี-ไทยต่อ... >>> โปรดอ่านตอนต่อไป