ความเห็น 52393

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ และอาจารย์วัลลภมาก ๆ เลยครับ

ได้ความรู้อย่างใหญ่หลวงเลยครับ

จะนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติครับ

ขอขอบพระคุณอย่างมากอีกครั้งครับ