ความเห็น 52369

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์วัลลภค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มเยอะมากเลย

สาธุ สาธุ สาธุ