บันทึกการเมืองไทย 52 : เสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติตามมงคลชีวิต

บุคคลที่หลงตัวเอง ถือว่าตัวดี มีอยู่ 6 อย่าง ได้แก่ ชาติตระกูล ทรัพย์สมบัติ รูปร่างหน้าตา ความรู้ความสามารถ ยศตำแหน่งและบริวาร บุคคลใดมีแต่อวดดื้อถือดี ขาดความถ่อมตน จะมีโทษ 4 ประการ คือ ทำให้เสียคน เป็นคนดีได้ยาก ทำให้เสียมิตร ทำให้เสียหมู่คณะ และเป็นคนรับความดีไม่ได้ เสมือนเป็น "น้ำชาล้นถ้วย"

        พล. ร. อ. ประเสริฐ บุญทรง เขียนบทความลงในมติชนสุดสัปดาห์      เป็นประโยชน์ต่อทุกคน     โดยเฉพาะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต    ไม่ให้เสียคนเพราะความสำเร็จ    อ่านได้ที่นี่ http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=MDQxMDIxMDc0OQ==&srcday=MjAwNi8wNy8yMQ==&search=no

       วรรคสำคัญได้แก่

        "อาศัยการสร้างบันไดทองแห่งชีวิตตามแนวทางของ มงคลสูตร 38 ประการ (โดย รังสรรค์ แสงสุข, ปราชญา กล้าผจญ, พีระ เกริงกำจร) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผู้บริหารประเทศรู้จักมงคลชีวิตข้อ 23 มีความถ่อมตน นิวาโต จ ซึ่งแปลได้ว่า ความไม่เย่อหยิ่ง จองหอง ความไม่ทะนงตน ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นผู้ไม่แข็งกระด้าง

บุคคลที่หลงตัวเอง ถือว่าตัวดี มีอยู่ 6 อย่าง ได้แก่ ชาติตระกูล ทรัพย์สมบัติ รูปร่างหน้าตา ความรู้ความสามารถ ยศตำแหน่งและบริวาร บุคคลใดมีแต่อวดดื้อถือดี ขาดความถ่อมตน จะมีโทษ 4 ประการ คือ ทำให้เสียคน เป็นคนดีได้ยาก ทำให้เสียมิตร ทำให้เสียหมู่คณะ และเป็นคนรับความดีไม่ได้ เสมือนเป็น "น้ำชาล้นถ้วย"

ความถ่อมตนนี้ ขยายความออกได้เป็นถ่อมกาย ถ่อมวาจา ถ่อมใจมีลักษณะอยู่ 3 ประการ คือ กิริยาอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน และใจอ่อนโยน ซึ่งมีความหมายว่าใจนอบน้อมละมุนละม่อม ถ่อมตัว สงบเสงี่ยม สุภาพเรียบร้อย มีเมตตา กรุณาปรานี โอบอ้อมอารี ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิดศีลธรรม เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรง ไม่คิดทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน เมื่อใครเขาไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่ด่วนโกรธเช่นนี้ชื่อว่า มีใจอ่อนโยน ผู้ที่ยึดถือมงคลข้อนี้จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุด เพราะเป็นเหตุให้ผู้ประพฤติมีผู้คนยกย่องเชิดชู และดำรงชีวิตของตนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ"

วิจารณ์ พานิช
๒๓ กค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมจริยธรรม#ธรรมะในชีวิตประจำวัน#บันทึกการเมืองไทย

หมายเลขบันทึก: 40353, เขียน: 23 Jul 2006 @ 06:58 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 11:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นางนวลนาง สีทัด
IP: xxx.156.43.116
เขียนเมื่อ 

เป็นคนกล้วบาปที่สุดทำผิดอะไรแล้วกล้วทำมาหารับประทานไม่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกเลย

ตอนนี้ต้องใช้สติควบคุมตัวเองให้มากที่สุด

ขอคุณพระคุมครองอย่าได้พบสิ่งที่เป็นการสร้างบาปเลยสาธุ

เขียนเมื่อ 
สังคมไทยเรานับถือคนที่ไหน ความร่ำรวย ยศศักดิ์ ภูมิปัญญาหรือคุณธรรม เสี้ยวเล็กๆในชุมชน ก็สะท้อนภาพระดับชาติได้