ความเห็น 55844

บันทึกการเมืองไทย 52 : เสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติตามมงคลชีวิต

นางนวลนาง สีทัด
IP: xxx.156.43.116
เขียนเมื่อ 

เป็นคนกล้วบาปที่สุดทำผิดอะไรแล้วกล้วทำมาหารับประทานไม่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกเลย

ตอนนี้ต้องใช้สติควบคุมตัวเองให้มากที่สุด

ขอคุณพระคุมครองอย่าได้พบสิ่งที่เป็นการสร้างบาปเลยสาธุ