ความเห็น 55853

บันทึกการเมืองไทย 52 : เสื่อมเพราะไม่ปฏิบัติตามมงคลชีวิต

เขียนเมื่อ 
สังคมไทยเรานับถือคนที่ไหน ความร่ำรวย ยศศักดิ์ ภูมิปัญญาหรือคุณธรรม เสี้ยวเล็กๆในชุมชน ก็สะท้อนภาพระดับชาติได้