Bridge

  ติดต่อ

ฟ้าบนหลังคา

เขียนเมื่อ  
731 1 4

การเสียสละเล็กๆ น้อยๆ

เขียนเมื่อ  
1,581 6

พรุ่งนี้จะเหงาไหม

เขียนเมื่อ  
1,541 10

ไม่รู้ว่าเคยกันไหมนะ

เขียนเมื่อ  
1,252 7

เรื่องมันมีอยู่ว่า.....

เขียนเมื่อ  
1,254 24

ขอเรียนท่านว่า.....

เขียนเมื่อ  
611 13

อาหารว่างสัมมนา

เขียนเมื่อ  
2,750 10

จ่ายภาษีด้วยชีวิต

เขียนเมื่อ  
1,041 21

ประกายไฟปลายกระดาษ

เขียนเมื่อ  
911 16

ปม

เขียนเมื่อ  
1,052 11

กระบวนการโลกร้อน

เขียนเมื่อ  
560 9

ความงาม

เขียนเมื่อ  
686 15