ความเห็น 52203

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์... --->> เรื่องนี้ยาวครับ คิดว่า น่าจะนำลงบล็อก "บ้านสาระ / http://gotoknow.org/blog/talk2u --->> ขอตอบย่อๆ ก่อน... (1). การแสดงความเคารพต่อพระธาตุ พระพุทธรูป พระเจดีย์ >>> ไม่ควรสวมรองเท้าในลานพระเจดีย์ รักษากิริยามารยาทตามสมควร เช่น ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ ต่อหน้าพระเจดีย์ (2). ชาวพุทธที่ทำได้ตามอรรถกถาวิสุทธิมรรคดูจะเป็นคนพม่า + ศรีลังกา... ขอกล่าว สาธุ สาธุ สาธุ ไว้ ณ ที่นี้ (3). ชาวพม่าบางท่านแบ่งพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งไว้ตั้งพระเจดีย์ เช่น รูปพระชเวดากอง พระพุทธรูป ฯลฯ สังเกตได้ว่า บางบ้านจะมีตราธรรมจักรด้านนอก เป็นล้อเกวียน 24 ซี่ เท่ากับปัจจัย 24 ในคัมภีร์ปัฏฐาน (4). มีการนำม่านปิดไว้รอบพระธาตุ พระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปในบ้าน >>> เมื่อจะกราบไหว้ สวดมนต์ สาธยาย หรือเจริญกรรมฐาน จึงจะเปิดม่าน (5). วัดพม่าก็มีม่านเช่นเดียวกัน... ชมได้ที่วัดท่ามะโอ ลำปาง >>> โปรดอ่านต่อในข้อคิดเห็นถัดไป