Internet ความรู้มีเป็นกิโล

 แต่ใน GotoKnow ขอบอกว่ามีเป็นตัน

 มีอาจารย์ ดร.ธวัชชัย อาจารย์ ดร. จันทวรรณ

 มีความรัก มีความรู้เพื่อแบ่งปัน

มิใช่โลกแห่งความฝันแต่เป็นจริง

   ขอผองเพื่อนพี่น้องประคองรัก

   เรียนรู้จักรับและให้ในทุกสิ่ง

   มาพวกเราร่วมก้าวไปไม่ประวิง

   นำความรู้และความจริงสู่ผองชน